"มีชัย-วิษณุ"นำทีมประชุมกฤษฎีกาชุดใหญ่ปมเลือกปธ.วุฒิ

วันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 14:31 น.
"มีชัย-วิษณุ"นำทีมประชุมกฤษฎีกาชุดใหญ่ปมเลือกปธ.วุฒิ
ประชุมกฤษฎีกาชุดใหญ่เริ่มแล้ว "มีชัย-นรนิติ-วิษณุ" นำทีม ถกปมเลือกประธานวุฒิสภา

เมื่อเวลา 13.30น.ที่ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่ โดยมีนายปลั่ง มีจุล ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3  ในฐานะผู้มีอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ประธานการประชุม  เพื่อพิจารณาประเด็นข้อกฎหมาย กรณีที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นประเด็นข้อกฎหมาย ว่าการประชุมวุฒิสภาเพื่อเอลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา ขัดต่อพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557 หรือไม่

ทั้งนี้มีรายงานว่านางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา เดินทางเข้าชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภาด้วย

สำหรับการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 12 คณะ จำนวน 108 คน ซึ่งมีตัวแทนแต่ละคณะตอบรับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประมาณ 80 คน โดยตัวแทนแต่ละคณะที่เดินทางเข้าร่วมประชุม อาทิ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมกฤษฎีกา คณะที่ 1 นายวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2 นายสรรเสริญ ไกรจิตติ ประธานคณะกฤษฎีกาคณะที่ 7 นายสวัสดิ์ โชติพานิช ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.) นายปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นายปัญญา ถนอมรอด อดีตประธานศาลฎีกา เป็นต้น โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนรับฟัง โดยหลังการประชุมจะมีการแถลงผลกาประชุมให้ทราบในเวลาประมาณ 16.00 น.

 

บทความแนะนำ