มีชัยชี้มาตรา7ใช้ตั้งนายกฯได้

วันที่ 19 พ.ค. 2557 เวลา 20:35 น.
มีชัยชี้มาตรา7ใช้ตั้งนายกฯได้
"มีชัย"ระบุรัฐธรรมนูญมาตรา7 ใช้ตั้งนายกฯได้ถ้ามีความจำเป็นและไม่มีคนที่เป็น สส.

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานวุฒิสภา ได้ตอบคำถามผ่านเว็บไซต์มีชัยไทยแลนด์ ในประเด็นการตั้งนายกรัฐมนตรีจากบุคคลที่ไม่ใช่ส.ส.ได้หรือไม่ ถามโดย พ.อ.รังสันทน์ รัตโนทยานนท์

ผู้ถามระบุว่า จากตัวบทรัฐธรรมนูญ50 มาตรา 172, 171วรรคสาม, 173, 132(2), 180, 89วรรคสอง, 125   สามารถอนุโลมนำมาใช้เทียบเคียงตั้งนายกฯจากบุคคลที่ไม่เป็นสส.ได้หรือไม่เพียงไรแค่ไหนอย่างไร  ทำได้ไม่ได้อย่างไร 

นายมีชัยตอบว่า ขึ้นอยู่กับว่ามีความจำเป็นต้องตั้งนายกฯในขณะนี้หรือไม่ ถ้ามีความจำเป็น และเมื่อไม่มีคนที่เป็น สส. ก็ต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา 7 ของ รัฐธรรมนูญมาอนุโลม เพราะในอดีต นายกฯนั้นมีทั้งที่มาจาก สส. และไม่ใช่ สส. บางขณะห้าม สส.เป็นเสียด้วยซ้ำไป