ศอ.รส.ขู่รัฐวิสาหกิจห้ามหยุดงาน

วันที่ 19 พ.ค. 2557 เวลา 15:01 น.
ศอ.รส.ขู่รัฐวิสาหกิจห้ามหยุดงาน
ศอ.รส. เรียกบอร์ด รสก.ประชุม 21 พ.ค.ปรามห้ามนัดหยุดงานฝ่าฝืนผิดกฎหมาย พร้อมส่งหนังสือถึง ผบ.สส.ขอกำลังทหาร ป้องกันตัดน้ำตัดไฟ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.นี้ ที่ประชุมศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย( ศอ.รส.)โดยมีพล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร.มีมติจะได้เชิญผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งมาร่วมประชุมกับผู้บริหารของ ศอ.รส. ในวันพุธที่ 21 พ.ค. นี้ เวลา 14.00 น. ณ ศอ.รส. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจต่อเหตุการณ์ห้ามนัดหยุดงาน และ ศอ.รส. จะได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อขอหารือและขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้าร่วมแก้ไขสถานการณ์ หากเกิดเหตุร้ายถึงขั้นมีการตัดน้ำ  ตัดไฟในพื้นที่รับผิดชอบของ ศอ.รส. ด้วย 

"ทาง ศอ.รส. เห็นว่าไม่ควรเกิดเหตุการณ์ตามที่ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ สรส. โดยนายคมสัน ทองสิริ เรียกร้อง เพราะเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันกบฏและข้อหาอื่น ซึ่งพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องและศาลได้ออกหมายจับไว้ เพื่อร่วมกันปฏิบัติการ โดยสหภาพแรงงานได้ขอให้สมาชิกสหภาพแรงงานทั่วประเทศนัดหยุดงาน พร้อมทั้งติดป้ายสนับสนุนให้มีรัฐบาลใหม่ตามที่ กปปส. เรียกร้อง รวมถึงการแสดงสัญลักษณ์การประท้วงต่างๆ" ศอ.รส.ระบุ

ทั้งนี้ ศอ.รส.เห็นว่ารัฐวิสาหกิจต้อง พึงระลึกถึงข้อปฏิบัติของการดำรงตนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ละเว้นไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะการหยุดงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่   พี่น้องประชาชนโดยรวมเป็นอย่างมาก รวมถึงไม่กระทำการอันใดที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อกฎหมาย เพราะมิฉะนั้น นอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีความผิดทางอาญาแล้ว ยังจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเองและครอบครัว อีกทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์ตระกูลอีกด้วย