สุรชัยเตรียมหารือสว.หาทางออกประเทศ

  • วันที่ 09 พ.ค. 2557 เวลา 21:25 น.

สุรชัยเตรียมหารือสว.หาทางออกประเทศ

"สุรชัย"ลั่นตั้งปณิธานให้วุฒิสภาเป็นเสาหลักประเทศ เตรียมถก สว. หาทางออกประเทศ หลังปิดประชุมสมัยวิสามัญ  

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. เวลาประมาณ 21 .00 น. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ว่าที่ประธานวุฒิสภา กล่าวภายหลังได้รับการรับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่ง ประธานวุฒิสภาว่า ขอเรียนยืนยันว่าจะทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานวุฒิสภาภายหลังได้รับการโปรดเกล้าฯอย่างเต็มกำลังที่สุด โดยทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาของทุกคนไม่แบ่งแยก และทำหน้าที่อย่างเป็นกลางอิสระและเสรี ซึ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกคนเหมือนกับที่ได้รับการสนับสนุนในวันนี้

"ผมตั้งปณิธานในการทำงานว่าวุฒิสภาต้องเป็นเสาหลักของประเทศ และ เป็นสภาของประเทศไทยที่ฝ่ายบริหารไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองใดจะต้องให้ความเคารพ"นายสุรชัยกล่าว

นายสุรชัย กล่าวว่า สำหรับปัญหาของประเทศในตอนนี้กราบเรียนว่า สมาชิกวุฒิสภามีภารกิจเท่าเทียมกันเนื่องจากเป็นประเทศชาติของทุกคน ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำมวลชนของสองฝ่ายเท่านั้นโดยมีประเทศชาติเป็นเดิมพัน โดยภายหลังวุฒิสภาได้ปิดสมัยประชุมวิสามัญแล้วอาจจะขอความร่วมมือจากสว.ประชุมร่วมกันผ่านระบบไอทีเพื่อหาทางออกของประเทศ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ