กกต.เตรียมเชิญเฉลิมแจงของบศรส.2พันล้าน

วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 19:26 น.
กกต.เตรียมเชิญเฉลิมแจงของบศรส.2พันล้าน
กกต.อนุมัติงบกลางตามที่ ครม.เสนอเฉพาะใช้ ศอ.รส.1,250ล้านบาท ส่วนงบกลางที่ใช้ ศรส.2,309ล้านบาท ให้ "เฉลิม" เข้าชี้แจงวันที่27มี.ค.นี้

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต.มีมติเห็นชอบอนุมัติงบกลางตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอในส่วนค่าใช้จ่ายของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2556 -21 ม.ค. 2557 รวม52วัน เป็นวงเงิน 1,250 ล้านบาท โดย กกต.โอกาสให้นายตำรวจและทหารชั้นผู้น้อยสามารถร้องเรียนมา ยังกกต.ได้ถ้าหากไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง 700 บาท/คน/วัน เพื่อให้กกต.ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ที่รับผิดชอบต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมกกต.ยังไม่มีมติเห็นชอบอนุมัติงบกลางค่าใช้จ่ายของศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) จำนวน 2,309 ล้านบาท  เนื่องจากผู้ชี้แจงยังให้รายละเอียดไม่ชัดเจน จึงนัดหมายร้อยตำรวจเฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำนวย ศรส. เข้าชี้แจงกกต. ในวัรที่27มี.ค.รี้ โดย กกต.จะเชิญผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมหารือด้วย