ผลกระทบร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญ

วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 09:38 น.
ผลกระทบร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับลดตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ลงมาอยู่ที่ 34% จาก 45% และภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐกิจที่ลดลง สศช.ได้ตัดเงินลงทุนภายใต้ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทออกไปแล้ว จากที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนจาก พ.ร.บ.กู้เงิน 1.6 แสนล้านบาท