ผบ.ทบ.สั่งแม่ทัพภาพใช้วิทยุสร้างความเข้าใจชุมชน

วันที่ 03 มี.ค. 2557 เวลา 21:36 น.
ผบ.ทบ.สั่งแม่ทัพภาพใช้วิทยุสร้างความเข้าใจชุมชน
พล.อ.ประยุทธ์ สั่งแม่ทัพภาค จับมือผู้ว่าฯกอ.รมน.ใช้สถานีวิทยุราชการสร้างเครือข่ายให้กับวิทยุชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจในทุกปัญหา

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก กองทัพบก (ทบ.) เปิดเผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (รองผอ.รมน.) มอบให้ทุกกองทัพภาคใช้โครงสร้าง กอ.รมน.ภาค ในการสร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น ในการป้องกันไม่ให้มีการเผชิญหน้าของมวลชนกลุ่มต่างๆ และติดตามการดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพภาคได้มีการประชุมหารือ ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกับทางจังหวัด พร้อมทั้งการหาแนวทางแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องความคิดต่างทางการเมือง ปัญหาผลผลิตการเกษตร ปัญหาภัยแล้ง

นอกจากนี้่ให้ใช้สถานีวิทยุของส่วนราชการในการสร้างเครือข่ายให้กับวิทยุชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจในทุกปัญหาที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน การดำเนินการใดๆ ของกองทัพบก มีเจตนาเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆ ในภาพรวม มิได้ไปสนับสนุนหรือขัดขวางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มุ่งรักษากฎกติกาและกฎหมายของบ้านเมือง พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ผบ.ทบ. กำชับให้ผู้บังคับหน่วยถึงการวางตัวของทหารอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน พร้อมสร้างความเข้าใจกับสังคม กำลังพลและครอบครัวในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ถูกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย เพื่อมิให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

พ.อ.หญิง ศิริ กล่าวอีกว่า ผบ.ทบ. ได้กล่าวชื่นชมและกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกคน ที่ได้ออกปฏิบัติภารกิจสนับสนุน ศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) ในการดูแลความปลอดภัยตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งทุกส่วนได้ทำงานอย่างทุ่มเท สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับประชาชน และขอให้ดำรงการปฏิบัติภารกิจป้องปราม และดูแลความปลอดภัยในภาพรวมไว้ตามเดิม โดยขณะนี้จะยังไม่มีการปรับลดจุดตรวจและภารกิจ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการใช้อาวุธสงคราม ใช้ความรุนแรง หรือกระทำผิดกฎหมายในทุกพื้นที่