ทบ.ลั่นหลักฐานชัดกลุ่มแบ่งแยกประเทศ

วันที่ 03 มี.ค. 2557 เวลา 16:55 น.
ทบ.ลั่นหลักฐานชัดกลุ่มแบ่งแยกประเทศ
ทบ.แถลงหลักฐานชัดเจนกลุ่มแบ่งแยกประเทศ ชี้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาแล้วเข้าข่ายผิดร้ายแรง ยืนยันไม่ปฏิบัติเลือกข้าง แจงที่ไม่ยุ่งคดีกปปส.เพราะศรส.-สตช.ดำเนินการอยู่แล้ว

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก (ทบ.) แถลงชี้แจงกรณีการจัดตั้งกองกำลังที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย การใช้คำพูด การติดป้ายเพื่อแสดงถึงการแบ่งแยกประเทศ ว่า การแจ้งความดำเนินคดีต่อกรณีการจัดตั้งกองกำลังที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและการใช้คำพูด การติดป้ายเพื่อแสดงถึงการแบ่งแยกประเทศของกลุ่มต่างๆ เช่น สปป.ล้านนา และอาสาสมัครประชาธิปไตยนั้น ฝ่ายกฎหมายพิจารณาแล้วเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าดำเนินการทั้งที่อาจเข้าข่ายผิดร้ายแรง

"กองทัพจึงจำเป็นต้องเข้าดำเนินการในฐานะที่เป็นหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งกองทัพไม่สามารถยอมให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำการแบ่งแยกประเทศหรือจัดตั้งกองกำลังเพื่อทำให้ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมเข้าใจผิดเป็นอันขาด"พ.อ.วินธัยกล่าว

ส่วนในกรณี กปปส. หากกระทำความผิดใดๆ ก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันและที่ผ่านมาที่กองทัพไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการนั้น เพราะทางรัฐบาลโดย ศูนยืรักษาความสงบ (ศรส.) และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)ได้ดำเนินการอยู่แล้ว

"ขณะนี้มีเป็นคดีอยู่กว่า 100 คดี ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม จึงไม่ได้มีการก้าวล่วงดำเนินการเพิ่มแต่อย่างใด"พ.อ.วินธัยกล่าว

ทั้งนี้ยืนยันว่า กองทัพไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือเข้าข้างใคร อยากให้สังคมได้พิจารณาดู ที่ผ่านมากองทัพพยายามดำเนินการภายใต้กรอบกติกาเพื่อดูแลสถานการณ์ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบให้ได้อย่างดีที่สุด พยายามรักษาสมดุลทางความรู้สึกของทุกฝ่าย ไม่พยายามก้าวล่วงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เคารพสิทธิการแสดงออกภายใต้กรอบของทุกพวกทุกฝ่าย นอกจากมีบางกรณีไม่ถือว่าอยู่ในกรอบของการแสดงออกตามสิทธิที่พึงกระทำได้ อย่างเช่น เรื่องการล่วงละเมิดสถาบัน หรือเรื่องที่อาจส่งกระทบความมั่นคงประเทศที่รุนแรง

"ทุกฝ่ายคงต้องยอมรับในกติกา และกระบวนการทางด้านกฎหมายที่ปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้อยู่ ทั้งกองทัพ และ กอ.รมน.มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี เคารพในกระบวนการประชาธิปไตย ยึดหลักกฎหมาย ไม่ต้องการให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้กันเอง ซึ่งรัฐบาลและกองทัพต้องรับผิดชอบในภาพรวมอยู่แล้ว แต่หากมีการบาดเจ็บ สูญเสีย ทั้งประชาชน ผู้บริหาร และแกนนำทุกฝ่าย ก็ต้องรับผิดชอบ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยกันทุกคน"พ.อ.วินธัยกล่าว

ส่วนกรณี สปป.ล้านนา นั้น รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ล่าสุดหลังจากที่หน่วยงานความมั่นคงให้ความสนใจและตัดสินใจใช้กฎหมายเข้าดำเนินการ จึงเริ่มมีกระแสการอธิบายทำความเข้าใจย้อนหลังแก้ต่างออกมาเป็นระยะๆ

อย่างไรก็ตามขณะนี้เพิ่งเริ่มต้นขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม คงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนตามพยานหลักฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องสงสัยสามารถต่อสู้แสดงความบริสุทธิ์ใจได้ตามช่องทางของกระบวนการตลอดเวลา