DSIส่งหนังสือถึงธนาคารยกเลิกอายัดบัญชีกปปส.

วันที่ 24 ก.พ. 2557 เวลา 20:19 น.
DSIส่งหนังสือถึงธนาคารยกเลิกอายัดบัญชีกปปส.
ดีเอสไอส่งหนังสือถึงธนาคารขอยกเลิกการอายัดบัญชีแกนนำกปปส. 38 ราย หลังศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว "เสรี"

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมดิเอสไอ ได้ลงนามในหนังสือคำสั่ง ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0800/470 ลงวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา ถึงกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอถอนอายัดการทำธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่ดีเอสไอขอความร่วมมือให้ธนาคารตรวจสอบบัญชีเงินฝาก และให้ส่งรายการเดินบัญชีดังกล่าวย้อนหลัง 6 เดือนจำนวน 38 ราย

หนังสือดังกล่าวระบุว่า ศาลแพ่งได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาอนุญาตให้นายเสรี วงษ์มณฑา สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีได้ ตามหมายห้ามชั่วคราวของศาลแพ่ง หมายเลขคดีดำที่ 492/2557 ลงวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของศาลแพ่ง ดีเอสไอจึงขอเพิกถอนการอายัดบัญชีของนายเสรี วงษ์มณฑา รวมถึงบุคคลตามที่ได้ขอความร่วมมือกับธนาคารทั้ง 38 คน แต่ดีเอสไอยังขอให้ธนาคารตรวจสอบบัญชีเงินฝากของบุคคลทั้ง 38 ราย อยู่ หากธนาคารตรวจพบบัญชีเงินฝากของบุคคลใดเพิ่มเติม ขอให้ส่งรายการเดินบัญชีให้ดีเอสไอเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีต่อไป

อนึ่งบุคคล 38 รายตามที่ระบุในหนังสือของดีเอสไอประกอบด้วย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ,นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย , นายชุมพล จุลใส ,นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ , นายอิสระ สมชัย นายวิทยา แก้วภราดัย , นายถาวร เสนเนียม , นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ , นายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ , น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก , นายนิติธร ล้ำเหลือ , นายอุทัย ยอดมณี , ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ , พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ , นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ , นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ , พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์ , นายสมบูรณ์ ทองบุราณ

น.ส.จิตต์ภัสร์ กฤดากร , นายสาธิต ปิตุเตชะ , นายสกลธี ภัททิยกุล , นายทศพล เพ็งส้ม , นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ , นายแก้วสรร อติโพธิ , นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง , นายรัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี หรือนายอมร อมรรัตนานนท์ , นายกิตติศักดิ์ ปรกติ , นายถนอม อ่อนเกตุพล , นายชาญวิทย์ วิภูศิริ , นายพิชิต ไชยมงคล , นายไพบูลย์ นิติตะวัน , พล.อ.ปฐมพงษ์ เกสรสุข , นายสุริยะใส กตะศิลา , นายพิภพ ธงไชย , นายบุญยอด สุขถิ่นไทย , นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ และนายพิจารณ์ สุขภารังษี