เพื่อไทยสั่งลูกพรรคลุยฟ้องกกต.2ข้อหา

วันที่ 24 ก.พ. 2557 เวลา 18:04 น.
เพื่อไทยสั่งลูกพรรคลุยฟ้องกกต.2ข้อหา
เพื่อไทยมีมีมติให้ผู้สมัครของพรรคฟ้องร้องดำเนินคดี กกต. 2 ข้อหา ชี้ไม่เดินหน้าจัดการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่พรรคเพื่อไทย ผู้สมัครส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย นำโดยน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รักษาการ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ และนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ร่วมกันแถลงการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

นายวิชาญกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในเขตที่ยังไม่ได้ลงคะแนนและยังไม่ได้รับสมัคร ทั้งๆ ที่มีกำหนดเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฏรในวันที่ 2 มี.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความพยายามให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่

ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถรับรองผลการเลือกตั้งภายในวันที่ 2 มี.ค. มีคนเตรียมที่จะไปร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ดังนั้นจึงมีความเป็นห่วงและได้มีมติที่จะดำเนินการฟ้องร้องกกต.ว่าไม่มีความตั้งใจจะให้การเลือกตั้งเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาของรัฐธรรมนูญ จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ ต้องโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง

ด้าน นายจิรายุ กล่าวว่า การแจ้งความดำเนินคดีจะให้ผู้สมัครของพรรคทุกคนไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใน เขตของตัวเอง โดยไปฟ้องในความผิด 2 ข้อหาคือ เป็นเจ้าพนักงานตำแหน่งก.ก.ต.ร่วมกันจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำการอื่นใดเพื่อขัดขวางมิให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่สุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 20 และมาตรา 137 และจงใจกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ หน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไม่สุจริต ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 29 และมาตรา 45

ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า การที่กกต.ไม่สามารถทำให้กระบวนการเลือกตั้งเสร็จสิ้นพร้อมทั้งให้เปิด ประชุมสภาผู้แทนราษฏรได้นั้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนร่วม เนื่องจากรัฐสภามีข้อกฎหมายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ อีกครั้งยังต้องมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาข้อตกลงและความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้วย กกต.มีอำนาจหน้าที่ควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม แต่ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการให้เรียบร้อย กลับดำเนินการที่เข้าข่ายเป็นความผิด ดังนั้นกกต.ต้องให้ความสำคัญ จะมาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่คงไม่ได้ เราถูกแช่แข็งมา 3 เดือนแล้ว กกต.จะรับผิดชอบทั้งหมดไหวหรือไม่