องค์กรต้านคอร์รัปชันประณามยิงบ้านประมนต์

  • วันที่ 15 ก.พ. 2557 เวลา 16:19 น.

องค์กรต้านคอร์รัปชันประณามยิงบ้านประมนต์

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) แถลงการณ์ประณามคนร้ายยิงบ้าน ประมนต์ สุธีวงศ์ จี้หาคนผิดมาลงโทษ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์กรณี  คนร้ายใช้ปืนยิงเข้าบ้าน ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ว่า เมื่อเวลาประมาณ 3.30 น ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ได้เกิดเหตุมีคนร้ายใช้ปืนยิงไปยังบ้านของคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในท้องที่สน.ทุ่งมหาเมฆ กรณีนี้ เกิดขึ้นหลังจากมีเหตุการณ์กล่าวหาว่าคุณประมนต์ เป็นหนึ่งในท่อน้ำเลี้ยงของ กปปส. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอประณามการกระทำดังกล่าวและขอเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการ ศรส DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว และต้องมีมาตรการป้องกันมิให้กรณีเช่นนี้ เกิดขึ้นอีกในสังคมไทย เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ที่มุ่งมั่นทำความดี และเสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ หากรัฐบาลรักษาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบ ในการหาผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว และมีมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมไทยและประชากรโลก รัฐบาลรักษาการ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรต้องมีการพิจารณาบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำประเทศ ผู้รักษากฎหมาย ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ ว่ายังมีความชอบธรรมหรือไม่ และชี้แจงให้สังคมได้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

การต่อต้านการคอร์รัปชัน มิใช่กิจกรรมทางการเมือง แต่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศชาติที่สำคัญยิ่ง โดยไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล หรือนโยบายการหาเสียงใด ๆ เป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ รัฐบาลไทยในทุกยุคทุกสมัยก็ได้ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญโดยบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนคณะกรรมการทุกท่าน ล้วนมาจากทุกภาคส่วนของสังคมที่เสียสละเวลาส่วนตน มาทุ่มเทให้กับงานเพื่อส่วนรวม โดยมิได้หวังผลทางการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น

ดังนั้นการประณามและข้อเรียกร้องข้างต้น จึงเป็นข้อเรียกร้องที่ชอบธรรม และเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างเร่งด่วน จริงจังและจริงใจ เราไม่สามารถปล่อยให้สังคมไทย และคนดีที่เสียสละทำงานเพื่อสังคมอยู่ในสภาพที่ไร้ที่พึ่ง ประเทศชาติอยู่ในสภาพที่ตกต่ำดั่งบ้านเมืองที่ไม่มีขื่อมีแป ไม่มีใครให้ความเชื่อมั่นได้อีกต่อไป ...อย่าทำร้ายประเทศด้วยการไม่ดูแลปกป้องคนดี

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ