อดีตบิ๊กขรก.กระทรวงอุตฯขึ้นเวทีกปปส.

  • วันที่ 01 ก.พ. 2557 เวลา 20:55 น.

อดีตผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นเวทีปทุมวัน อ่านแถลงการณ์อัดรัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ ไม่จริงใจแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรม

เวลา 19.55 น.วันที่ 1 ก.พ. อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตรองปลัดกระทรวง อดีตอธิบดี อดีตข้าราชการและข้าราชการปัจจุบัน อาทิ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายดำริ สุโขทนัง ได้ประกาศตัวขึ้นเวทีแยกปทุมวัน

พร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์ว่า รัฐบาลไม่จริงใจแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรม ขาดวิสัยทัศน์ ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงนโยบายไปตามแรงจูงใจและผลประโยชน์ ไม่ได้อยู่บนฐานประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง ในอดีตประเทศไทยสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมไว้มีการพัฒนาต่อเนื่องยาวนานโดยยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ แต่ผลพวงของการพัฒนาจากอดีตกำลังจะหมดไป ภาวะถดถอยของภาคอุตสาหกรรมเริ่มปรากฎชัดเจนไม่สามารถแข่งขันได้ในหลายอุตสาหกรรม รัฐบาลไม่สนับสนุนอย่างจริงจังในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ เมื่อนักการเมืองเข้าสู่อำนาจด้วยเงินก็ต้องถอนทุนคืน และมากกว่าทุนอีกหลายเท่า จึงมุ่งเน้นแต่ดำเนินการหาประโยชน์ให้ได้ในเวลาอันสั้น อีกทั้งสร้างปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของเอกชน จากการบิดเบือนนโยบาย เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การประกอบการไม่คล่องตัว ต้นทุนสูงขึ้น สร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทำให้ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศขาดความเชื่อมั่น บางรายตัดสินใจเลิกการลงทุน มีการใช้อำนาจในทางมิชอบ ขาดคุณธรรม ไม่โปร่งใส แต่งตั้งคนที่จะหาประโยชน์ข้ามขั้นมาในระดับต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงความสามารถและระบบอาวุโส เป็นการทำลายระบบคุณธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ ทำให้คนดีและคนเก่งไม่สามารถอยู่ในระบบราชการได้ เป็นการทำลายองค์กรและประเทศชาติในระยะยาว

ดังนั้นพวกเรากลุ่มข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงขอประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการปฏิรูปการเมือง เพื่อการพัฒนาอุตสาหรรมและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งนักการเมืองที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตั้งใจทำประโยชน์ให้แก่ประเทศอย่างแท้จริง เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยและเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรมต้องปฏิรูปเร่งด่วนให้เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและนักลงทุนอย่างแท้จริง สร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส ขจัดปัญหาคอรัปชั่น มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและของประเทศไทยกลับคืนมาให้จงได้

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ