"ยิ่งลักษณ์"ชวนคนไทยตั้งจิตถวายพระพรในหลวงเนื่องในวันปีใหม่

วันที่ 01 ม.ค. 2557 เวลา 09:09 น.
"ยิ่งลักษณ์"ชวนคนไทยตั้งจิตถวายพระพรในหลวงเนื่องในวันปีใหม่
ยิ่งลักษณ์ อวยพรปีใหม่ขอให้ประชาชนมีความสุข มีความรัก สามัคคีทำหน้าที่ของแต่ละคนให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด

คำปราศรัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557

พี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายในโอกาสที่ปีพุทธศักราช 2557 จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โปรดพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานจตุรพิธพรชัย ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศานุทิศ ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญคุ้มเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์

และในโอกาสแห่งการเริ่มพุทธศักราชใหม่ 2557 นี้ ดิฉันขออัญเชิญอำนาจแห่งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องทั้งหลายเคารพสักการะ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องที่เคารพรักทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ให้มีแต่ความรัก และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน สมัครสมานสามัคคี ตลอดจนทำหน้าที่ของแต่ละคนให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ ได้สมตามความปรารถนาสืบต่อไป

สวัสดีปีใหม่ 2557 ค่ะ