เปิดชื่อปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยแกนนำแดงพรึ่บ

วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 21:12 น.
เปิดชื่อปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยแกนนำแดงพรึ่บ
เปิดรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย แกนนำนปช.ติดโผอันดับต้นๆหลายราย "เต้น-ตู่"อันดับ19-20

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) บางส่วนแต่ยังไม่ครบ 125 รายชื่อ โดยพบว่ามีชื่อของแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ติดโผเป็นรายชื่อลำดับต้นๆหลายชื่อ อาทิ  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ มีรายชื่อลำดับที่19 นายจตุพร พรหมพันธ์ ลำดับที่20 นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ลำดับ34 นพ.เหวง โตจิราการ ลำดับ35

ทั้งนี้รายชื่อทั้งหมดมีดังนี้

1.นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 3.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 4.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 5. นายชัยเกษม นิติสิริ 6.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 7.นายเสนาะ เทียนทอง 8.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก 9.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 10.นายปลอดประสพ สุรัสวดี

11.นายโภคิน พลกุล 12.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 13.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 14.นายนพดล ปัทมะ 15.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 16.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 17.นายไชยา สะสมทรัพย์ 18.นายวราเทพ รัตนากร 19.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 20.นายจตุพร พรหมพันธ์

21.นายภูมิธรรม เวชชยชัย 22....... 23.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย 24....... 25.นายอุดมเดช รัตนเสถียร 26.นายวิรัตน์ รัตนเศรษฐ 27.นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 28.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 29.นายคณิน บุญสุวรรณ 30.นายพนัศ ทัศนียานนท์

31.นายสุชน ชาลีเครือ 32.พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ 33.นายสุนัย จุลพงศธร 34.นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ 35.นพ.เหวง โตจิราการ 36.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 37.นายพิชิต ชื่นบาน 38.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 39. นายจาตุรนต์ ฉายแสง 40.นายอดิศร เพียงเกษ

41.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 42.นายเกรียง กัลปตินันท์ 43.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ 44.น.พ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ 45. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย 46.นายพงศกร อรรณนพพร 47.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 48....... 49....... 50. นส.ขัตติยา สวัสดิผล

51.นางดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 52.นายเกษม รัตนสุนทร 53.นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท 54.นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ 55.รอ.ธรรมมนัส พรหมเผ่า 56.นายประยุทธ์ ศิริพานิช 57.นายจรูญพงศ์ พันศรีนคร 58.นายวัฒนา เมืองสุข 59.นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร 60.นายอัสนี เชิดชัย

61.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 62.นางรังสิมา เจริญศิริ 63.นายมิติ ติยะไพรัช 64.นางกรรณิการ์ เจริญพันธุ์ 65.นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล 66.นายณัฏฐชัย โควสุรัตน์ 67.นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน 68.นายธนิก มาศรีพิทักษ์ 69.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ 70.......

71....... 72....... 73....... 74....... 75.นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง 76.นายทวีศักดิ์ อรรฆพันธ์ 77.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ 78.นายประวัฒน์ อุตตโมท 79.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล 80.นายสมเกียรติ ศรลัมภ์

81.นายสมพล เกยุราพันธ์ 82.นายกาย วิชัยดิษฐ 83.นายโสภณ เพชรสว่าง 84.นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 85. นายดิสทัต คำประกอบ 86. นายเวียง วรเชษฐ์ 87.นายดนุพร ปุณณกัณต์ 88.นายนิยม วรปัญญา 89.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 90.นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์

91. นายธวัชชัย สุทธิบงกช 92. พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง 93.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย 94.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ 95.นายอดิศักดิ์ โภคกุลลนานนท์ 96. นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์ 97....... 98....... 99....... 100.  นายธงทอง นิพัทธรุจิ

101.นายสุรชัย เบ้าจรรยา 102. นางมาลินี อินฉัตร 103.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ 104.นายอลงกรณ์ ทวีรักษา 105 นายกานต์ กัลปตินันท์ 106. นายพินิจ จันทรสมบูรณ์ 107.นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค 108 นายฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ 109.นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล 110. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

111. นายอับดุลเราะห์มาน 112.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช 113. รท.หญิง สุณิสา เลิศภควัตร 114.นายศุภมนต์ หงสกุล หุตะสิงห์ 115. นายวิสา คัญทัพ 116. นายวิสิทธิ์ ใสกระจ่าง 117.นายนัจมุดดิน อูมา 118. พล.ต.อ.วิรุฬ ฟื้นแสน 119. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 120. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

121....... 122....... 123....... 124........ 125. นายวิบูลย์ แช่มชื่น