นับล้านเมินเลือกตั้ง

วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 08:27 น.
นับล้านเมินเลือกตั้ง
1.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ภาพโดย สิทธิกร วงศ์วุฒิอนันต์

ประชาชนจำนวนมากออกมาเดินขบวนและชุมนุมต่อต้านระบอบทักษิณร่วมกับคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. จุดชุมนุมที่มีการตั้งเวทีหลัก 5 แห่ง ประกอบด้วยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกราชประสงค์ แยกปทุมวัน แยกอโศก และสวนลุมพินี เนืองแน่นไปด้วยประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองของ กปปส. คาดว่าน่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน

2.แยกอโศก ภาพโดย กิจจา อภิชนรจเรข

.......................................................................................................................

3. แยกราชประสงค์ ภาพโดย วิศิษฐ์ แถมเงิน

 .......................................................................................................................

4.สีลม  ภาพโดย เสกสรร โรจนเมธากุล

 5. แยกปทุมวัน