"ปู"สั่งผู้ว่าฯเร่งช่วยภัยหนาว-ลดอุบัติเหตุปีใหม่

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2556 เวลา 14:53 น.

"ปู"สั่งผู้ว่าฯเร่งช่วยภัยหนาว-ลดอุบัติเหตุปีใหม่

ยิ่งลักษณ์ กำชับ ผู้ว่าฯแก้ภัยหนาว ภัยแล้ง หมอกควัน ลดอุบัติเหตุปีใหม่ เน้นวางแผนล่วงหน้า เตรียมกำลังคน ประสานท้องถิ่นอย่างบูรณาการ 

นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปิดเผยระหว่างการเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 17-22 ธ.ค.นี้ ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ห้องพระเวสสันดร ศาลากลางจังหวัด ผ่านระบบการประชุมวีดีโอคอนเฟอเร็นท์ 20 จังหวัดภาคอีสานและ 54 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าในช่วงนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยหมอกควันและภัยหนาว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาที่ต้องเน้นการทำงานร่วมกับท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน การวางแผนล่วงหน้า และการประสานงานกับท้องถิ่นและหน่วยงานหลัก เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้เป็นห่วงปัญหาภัยแล้งเนื่องจากปีก่อนน้ำเหนือเขื่อนอาจมีปริมาณน้อย จึงต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่จะต้องไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน อีกทั้งในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2557 ให้น้อยกว่าปีก่อนๆ รวมถึงอุบัติเหตุทางน้ำด้วย โดยจะต้องมีการตั้งศูนย์อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำร่วมกันทำงานลดอุบัติเหตุดังกล่าว

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย กล่าวว่าทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยหนาวต้องมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติทุกจังหวัด ทางจังหวัดต้องเร่งแจกจ่ายผ้าห่มแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว และทางจังหวัดต้องสรุปสถานการณ์รายวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับปัญหาภัยแล้งทางจังหวัดจะต้องสรุปพื้นที่น้ำแล้งซ้ำซากในระดับหมู่บ้านและตำบลเป็นสำคัญ เพื่อหาแนวป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้อย่างเด็ดขาดในเขตพื้นที่ชนบท

ทั้งนี้ผู้ว่าฯต้องเป็นศูนย์กลางในการตั้งด่านป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะในบริเวณหรือถนนชานเมืองที่เป็นถนนทางหลวงชนบท ที่ประสบอุบัติเหตุบ่อย เพราะประชาชนนิยมขับรถออกมาซื้อสุราในยามค่ำคืน ช่วง 20.00 - 22.00 น. พร้อมกับทางจังหวัดต้องสรุปตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในปีก่อนว่ามีจำนวนเท่าไร เพื่อนำมากำหนดเป้าหมายลดตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในปีนี้ให้น้อยกว่าปีก่อน 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ