แบงก์พาณิชย์โอนเงินทักษิณเข้ารัฐ4.9หมื่นล.

วันที่ 03 พ.ค. 2553 เวลา 11:16 น.
กรมบัญชีกลาง สรุปยอดยึดทรัพย์ทักษิณได้รับเงินโอนจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6 แห่ง4.9หมื่นล้านบาท  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  รายงานผลการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมืองให้ยึดทรัพย์ ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และครอบครัว จำนวน 4.63 หมื่นล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน แยกเป็นบัญชีเงินฝาก 32 บัญชี และหน่วยลงทุน 3 รายการจากธนาคาร 6 แห่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา

ธนาคารทั้ง 6 แห่งได้โอนเงินฝากเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่1 เรียบร้อยแล้วได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 3.98 หมื่นล้านบาท,ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 8,586 ล้านบาท,ธนาคารยูโอบี จำนวน 508.9 ล้านบาท,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 21 ล้านบาท,ธนาคารทหารไทย 10.4 ล้านบาท และธนาคารนครหลวงไทย1.06 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.9 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นเงินต้น 4.62 หมื่นล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 2,805 ล้านบาท โดยจำนวนเงินต้นยังไม่ครบตามคำพิพากษา ซึ่งยังขาดอีกจำนวนกว่า 163 ล้านบาท ที่ยังกระจายอยู่ในหน่วยลงทุน 3 รายการ ได้แก่ หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ ที่ต้องเข้าไปบังคับคดีเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าขั้นตอนและกระบวนการต้องใช้เวลาในการดำเนินอีกประมาณ 2 เดือน ถึงจะสามารถนำเงินส่งเข้ากระทรวงการคลังได้