วิปรัฐเคาะวันซักฟอก26-27พ.ย.นี้

วันที่ 22 พ.ย. 2556 เวลา 12:14 น.
วิปรัฐเคาะวันซักฟอก26-27พ.ย.นี้
วิปรัฐบาลเคาะวันซักฟอก26-27พ.ย.นี้รวมเวลา30ชม. แนะฝ่ายค้านจัดสรรเวลาอภิปรายถือว่าเหลือเฟือ

นายอำนวย คลังผา สส.ลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ถึงกำหนดเวลาการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. หลังเวลา 12.00-24.00 น. และวันที่ 27 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น. รวมเวลาอภิปรายประมาณ 25 ชม.

ทั้งนี้ สาเหตุให้เหลือจำนวนวันอภิปรายเพียงวันกว่าๆ เนื่องจากวันที่ 25 พ.ย. ตรงกับการประชุมวุฒิสภา และวันที่ 26 พ.ย. ตรงกับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และวุฒิสภาก็มีการประชุมครึ่งวัน ทำให้ได้วันในการอภิปรายแค่นี้ อย่างไรก็ดี การกำหนดวันเวลาอภิปรายดังกล่าวยังสามารถขยายเวลาในการอภิปรายออกไปได้ถึงเวลา 01.00-02.00 น. ซึ่งจะได้เวลาเพิ่มอีกรวมประมาณ 30 ชม.

อย่างไรก็ดี ผลการหารือทั้งหมด ได้แจ้งไปยังฝ่ายค้านให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทางฝ่ายค้านก็ยังยืนยันเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้ และยืนยันว่าจะมีการหารืออีกแล้ว เพราะถือว่าได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สาเหตุทำให้บีบเวลาการอภิปรายให้เหลือแค่วันครึ่งส่วนหนึ่งมาจากฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติล่าช้า รวมถึงกรณีที่ไม่ยื่นรายละเอียดคำร้องถอดถอน ทำให้ประธานรัฐสภาบรรจุญัตติล่าช้าออกไป

“วันนี้ผมได้นัดประชุมกับทางฝ่ายค้านเพียงกำหนดวันอภิปราย แต่ว่าฝ่ายค้านไม่ได้เข้าร่วม เลยคุยทางโทรศัพท์กับนายจุรินทร์ นายนริศ โดยฝ่ายค้านมอบหมายให้ผมไปประสานกับทางรัฐบาลและรัฐสภา ซึ่งวันนี้ผมทำหน้าที่ทั้งฝ่านค้านและรัฐบาล”นายอำนวย กล่าว  

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ และวิปรัฐบาล กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาก็มียื่นอภิปรายครม.ถึง 5 ท่าน ใช้เวลาอภิปรายรวมประมาณ 40 ชม. ดังนั้น การยื่นขออภิปรายของฝ่ายค้านเพียง 2 คนครั้งนี้ คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย กับเวลา 30 ชม. หากฝ่ายค้ายจัดระบบอภิปรายถือว่าเหลือเฟือ ดังนั้น อยากให้ฝ่ายค้านใช้เวลาอภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชน