ชี้การเมืองไทยเผชิญวิกฤตทุนสามานย์

วันที่ 17 พ.ย. 2556 เวลา 20:40 น.
ชี้การเมืองไทยเผชิญวิกฤตทุนสามานย์
นักวิชาการชี้การเมืองเผชิญวิกฤตเจอระบอบทุนสามานย์ครอบงำ เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ปลุกประชาชนร่วมต่อต้าน

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวปราศรัยบนเวทีชุมนุมต่อต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่า ขณะนี้เกิดวิกฤตการเมืองของระบอบทุนสามานย์ ในขณะนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุ 4 ประการ คือ 1.ความไม่โปร่งใส 2.ไม่เป็นประชาธิปไตย 3.ไม่เป็นธรรม และ4.ไม่สมดุล โดยทุนสามานย์ได้ยึดอำนาจรัฐเพื่อแสวงหาประโยชน์และรักษาอำนาจให้กับตัวเอง

"ทุนสามานย์นี้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ที่เกิดปรากฎการณ์การเกิดการทุจริตคอร์รัปชันและยังคงเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน  ตัวอย่างปรากฎการณ์นี้ เช่น การโกงภาษี การใช้นโยบายประชานิยมในทางที่ผิดด้วยการหลอกลวงสร้างภาพให้ประชาชนหลงเชื่อ เช่น โครงการรับจำนำข้าว การแปรรูป ปตท.ให้มีอำนาจผูกขาดตลาด หรือแม้แต่ โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท หรือ โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท เป็นต้น ล้วนแต่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งสิ้น ดังนั้นพลังประชาชนต้องร่วมกันต่อต้านทุนสามานย์ ด้วการออกมาแสดงพลังเพื่อทำให้เกิดการสร้างความสมดุลใหม่ระหว่างอำนาจรัฐ อำนาจทุน และอำนาจประชาชน เพื่อนำไปสู่การขจัดทุนสามานย์ในที่สุด"รศ.ณรงค์กล่าว

ด้านนายคมสัน โพธิ์คง นักวิชาการกลุ่ม "สยามประชาภิวัฒน์" กล่าวว่าปัจจุบันการเมืองไทยประชาชนถูกเผด็จการทุนผูกขาดโดยระบอบทักษิณครอบงำ ด้วยการซื้อเสียงผ่านระบบการเลือกตั้ง จนได้เสียงข้างมากในสภา ด้วยการใช้อำนาจเงิน และซื้อสภาจนกลายเป็นสภาทาส หรือ สภารับจ้าง จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกไป เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย