ล่ารายชื่อถอดถอน310สส.สุดซอย

วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 12:47 น.
ล่ารายชื่อถอดถอน310สส.สุดซอย
ภาคประชาชน เตรียมล่ารายชื่อถอดถอน 310สส.สุดซอย ชี้ เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้แทนเครือข่ายภาคพลเมือง นิสิตนักศึกษา 4 สถาบัน และชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย นำโดยนายวิเชียร คุตวัตส์  ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่1  เพื่อแสดงตนเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนจำนวน 20,000 รายชื่อ เพื่อถอดถอน ส.ส.จำนวน 310 คนตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากได้ร่วมลงมติเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 122 ที่บัญญัติว่าส.ส.และส.ว.ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนขาวไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมัดหรือความครอบงำจากบุคคลใด ๆ แต่ปรากฎว่ากลับมีพฤติการณ์ที่ส่อกระทำผิด ตั้งแต่เสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว และการแปรญัตติที่ขัดต่อหลักการ  โดยมีการขยายการนิรโทษกรรมครอบคลุมเหตุการณ์ไปถึง 9 ปี ทำให้มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายประการตั้งแต่ มาตรา 3 มาตรา 32 มาตรา 4  มาตรา 197  และขัดต่อหลักความเสมอภาคตามมาตรา 30 โดยเฉพาะนายประยุทธ์ ศิริพานิชย์  ในฐานะอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ จากพรรคเพื่อไทย ที่ระบุว่าได้แปรญัตติเป็นไปตามความประสงค์ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่อยากกลับบ้าน ดังนั้นจึงเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของพ.ต.ท.ทักษิณ อีกทั้งการพิจารณาวาระ 3 เร่งรีบ รวบรัด อย่างไม่เคยปรากฎในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างไรก็ตามจะตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อประชาชนระหว่างวันที่ 15-18 พ.ย. นี้เพื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภาต่อไป