สว.พัทลุงจี้กต.สรุปคำตัดสินศาลโลก

วันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 20:07 น.
สว.พัทลุง จี้ กต.เร่งสรุปคำพิพากษาให้ชัดเจน ชี้แจงป้องกันสับสน  หามาตรการคุ้มครองนักลงทุนไทยในกัมพูชา

นายเจริญ ภักดีวานิช สว.พัทลุง กล่าวว่า การตัดสินของศาลโลกครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเขตแดน และไม่มีอำนาจในการปักเขตแดน แต่มีคนบางคนไปขยายความเกินกว่าที่ศาลตัดสิน นอกจากนี้คำตัดสินยังไม่มีอะไรใหม่ เป็นการเอาการตัดสินเมื่อปี 2505 มาเป็นหลักในการตัดสิน ดังนั้น ซึ่งขณะนี้ต้องใช้การเจรจาโดยจะต้องใช้ความระมัดระวัง มาขออนุมัติกรอบจากสภา ​

ทั้งนี้  ทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนบ้าน ไทย มีมูลค่าการค้าในปีกลาย 8.2 หมื่นล้านบาท และครึ่งปีที่ผ่านมาไทยขายเพิ่ม 18% ดังนั้นทั้งปีน่าจะมีมูลค่าการค้านับแสนล้าน ​แต่ถ้ามีปัญหาก็จะส่งสินค้าไปกัมพูชาไม่ได้ ​

นายเจริญ กล่าวว่า มีข้อเสนอถึงกระทรวงการต่งประทเสคือ จะต้องรีบสรุปผลคำตัดสินซึ่งที่ผ่านมายังมีความสับสนเห็นไม่ตรงกันดังนั้นอาจจะเชิญอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยที่ศึกษาเรื่องนี้มาร่วมด้วยเพื่อให้ผลที่ออกมาตรงกัน เพราะแม้แต่ในสภายังมีความเห็นไม่ตรงกัน และเห็นว่ายังไม่ควรถอนทหารออกจากพื้นที่ เพราะสังคมจะไม่วางใจว่าไทยจะสูญเสียอะไรอีก  และเสนอให้เจ้าหน้าที่กระทรวงระดับสูงลงไปชี้แจงในพื้นที่เพื่อให้เกิดความอุ่นใจ รวมทั้งต้องมีแผนคุ้มครองนักลงทุนที่ไปลงทุนในกัมพุชาเพราะไม่รู้ว่าจะมีใครไปปลุกปั่นสร้างความสับสนคลั่งชาติ และเคยมีตัวอย่างให้เห็นในอดีตมาแล้ว.