ศาลรธน.ไม่รับคำร้องยุบปชป.ตั้งศาลประชาชน

วันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 18:48 น.
ศาลรธน.ไม่รับคำร้องยุบปชป.ตั้งศาลประชาชน
ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง "เรืองไกร" ให้ยุบประชาธิปัตย์ หลังเสนอตั้งศาลประชาชน

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ "ไม่รับคำร้อง" กรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตส.ว.สรรหา ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 กรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กระทำการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 หรือไม่ จากกรณีจัดตั้งศาลประชาชนและจะใช้อำนาจศาลประชาชนไปพิพากษาคดีบุคคลอื่นตามอำเภอใจ

และการที่พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้ดำเนินการควบคุมไม่ให้สมาชิกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนั้นกรณีย่อมต้องถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายอภิสิทธิ์ สนับสนุนการกระทำดังกล่าว จึงเป็นพรรคการเมืองที่กระทำการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินให้นายสุเทพ และนายอภิสิทธิ์ หยุดการกระทำดังกล่าว รวมถึงสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ ตามรัฐธรรมนูญ วรรคสาม  และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคสี่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การชุมนุมของนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์เป็นการชุมนุมคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ... และเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จึงยังไม่มีมูลกรณีที่เป็นการกระทำฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ส่วนประเด็นคำขออื่นไม่จำเป็นต้องพิจารณา

อย่างไรก็ตาม นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า เมื่อพิจารณาจากลายลักษณ์อักษร และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 แล้ว รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์ให้เฉพาะอัยการสูงสุดเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้

เอกสารข่าวระบุอีกว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการพิจารณากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ และนายโปรดปราน โต๊ะราหนี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (7) กรณีลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครักประเทศไทย

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว กำหนดให้มีการไต่สวนคู่กรณีในวันพุธที่ 27 พ.ย.เวลา 10.00น.เป็นต้นไป ที่ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ และให้ส่งสำเนาประกาศกำหนดวันนัดไต่สวนดังกล่าวให้คู่กรณี