ทูตวีรชัยแจงภูมะเขือไม่อยู่เขตปราสาทพระวิหาร

  • วันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 15:47 น.

ทูตวีรชัยแจงภูมะเขือไม่อยู่เขตปราสาทพระวิหาร

ทูตวีรชัย ชี้แจงคำพิพากษาศาลโลกต่อที่ประชุมสภาฯ ยืนยัน ภูมะเขืออยู่ใน 4.6 ตร.กม. ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานทางกฎหมายฝ่ายไทย คดีปราสาทพระวิหาร สรุปสาระสำคัญของคำพิพากษาศาลโลกต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาว่า ในคำพิพากษาของศาลโลก ได้ระบุว่า ศาลมีอำนาจในการรับตีความตามคำร้องของกัมพูชา แต่ไม่มีอำนาจชี้ชัดเส้นเขตแดน ซึ่งครั้งนี้ศาลตีความสิ่งที่เคยได้พิพากษาไปแล้ว นั่นหมายถึง  ศาลตีความในขอบข่ายของบทปฏิบัติการในคดีเดิม คือ อำนาจอธิปไตยเหนือยอดเขา (promontory) พระวิหารเท่านั้น

ทั้งนี้ ศาลโลกเห็นว่า ไทย-กัมพูชามีความเห็นที่แตกต่างต่อคำตัดสินศาลโลก ปี 2505 ซึ่งคำว่า "Promontory"  เป็นภาษาฝรั่งเศส ทางฝ่ายไทยได้นิยามความหมายว่า ยอดเขา แต่ภายหลังที่ศาลโลกมีคำตัดสินเมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา สื่อมวลชนไทยใช้คำว่า "ชะง่อนผา" โดยตนจะรับไปพิจารณา

ทั้งนี้ "Promontory" ได้กลายเป็นข้อถกเถียงกันว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีขนาดเท่าไร แม้ว่า ศาลโลกจะเห็นว่า บริเวณใกล้เคียงปราสาทหรือพื้นที่ในคดีเดิม มีขนาดเล็กที่เห็นได้โดยชัดเจนตามลักษณะภูมิศาสตร์อย่างที่กัมพูชาได้กล่าวเป็นข้อสนับสนุนในการยื่นขอตีความ แต่ในคำตัดสินของศาลโลกครั้งนี้ เห็นว่า ภูมะเขือที่เป็นพื้นที่ใน 4.6 ตร.กม. ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอาณาบริเวณปราสาทพระวิหาร และศาลก็ไม่ได้รับตีความพื้นที่ประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากไม่ใช่พื้นที่พิพาทในคดีเดิม

นายวีรชัย ชี้แจงต่อไปว่า ในคำตัดสินศาลโลกครั้งนี้ ยอมรับว่า การถ่ายทอดเส้นบนแผนที่ 1:200000 ลงบนภูมิประเทศจริงนั้นเป็นไปได้ยากหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นไปไม่ได้ ยังไม่นับว่าแผนที่ภาคผนวก 1 นอกจากนี้เส้นเขตแดนบนแผนที่ 1:200000 ไม่ผูกพันไทยกับกัมพูชาของผลคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่นอกบริเวณใกล้เคียงปราสาท แต่อย่างใด

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ