องค์กรต้านโกงฯร้องสหรัฐค้านกม.นิรโทษ

  • วันที่ 01 พ.ย. 2556 เวลา 11:52 น.

องค์กรต้านโกงฯร้องสหรัฐค้านกม.นิรโทษ

คุณหญิงชฎา นำทีม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นร้องสถานทูตสหรัฐ ค้านกม.นิรโทษกรรมล้างผิดคนโกง กระทบภาพลักษณ์ของไทยต่อนานาชาติ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 พ.ย. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรม  ที่ได้ผ่านวาระ 3 จากการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 1 พย. ที่ผ่านมา ด้วยคะแนน 310 ต่อ 0 ชี้ให้เห็นผลกระทบร้ายแรงต่อคนไทยทั้งประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

การเคลื่อนไหวดังกล่าวองค์กรฯ ต้องการ ให้สังคมนานาชาติ รับทราบถึงการเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่รัฐบาลไทยกำลังดำเนินการขัดต่ออนุสัญญาขององค์การสหประชาชราติ เพื่อการต่อต้านการทุจริต คศ. 2003 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อ 14 ธ.ค. 48 และรัฐบาลไทย ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 54 แต่การที่สภาผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวจะยิ่งเป็นการส่งเสริมการทำทุจริต และล้างผิดคนโกง ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของกระบวนการต่อสู้คอร์รัปชั่นของทุกภาคส่วนในสังคมไทย รวมถึงภาพลักษณ์ของไทยต่อนานาชาติ ในเรื่องความโปร่งใสที่จะส่งผลต่อการเข้ามาลงทุน จะยิ่งตกต่ำลง และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงคนไทยทั้งประเทศ ในเรื่องเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ รวมถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม และความเชื่อมั่นของประชาคมโลกในอนาคต

ทั้งนี้องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ฯ จึงได้เข้ายื่นหนังสือต่อเอดอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นได้ตระหนักถึงสถานการณ์ในขณะนี้ ซึ่งที่ผ่านมามา สหรัฐก็ให้ความสำคัญและสนับสนุนทุกประเทศให้ต่อต้านการทุจริต ซึ่งครั้งนี้ก็หวังว่ารัฐบาลสหรัฐและยูเอ็นจะแสดงท่าทีมายังรัฐบาลไทย ทั้งนี้ขอเรียกร้องให้ วุฒิสภาตระหนักถึงปัญหาของกฎหมายฉบับนี้ ว่าหากมีการผ่านกฎหมายออกมาจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประเทศอย่างไร  รวมถึง ฝากความหวังไว้กับศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะพิจารณาในเรื่องนี้เพราะหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาได้ก็จะเป็นการทำลายความถูกต้องของระบบรัฐทั้งหมด เพราะต่อไปไม่ว่าจะทำไม่ดีอย่างไร หากมีเสียงข้างมากก็จะล้างผิดได้ทั้งหมด แม้กระทั่งคดีที่ศาลตัดสินแล้ว

ด้าน มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า นอกจากองค์กรฯ จะเดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่สถานทูตสหรัฐ ในวันที่ 4 พ.ย.นี้จะไปยื่นที่สถานทูตสวีเดน เพราะสองประเทศนี้เป็นกำลังสำคัญในภาคีอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เพื่อต่อต้านการทุจริต มีการปฏิบัติและความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด

"การยื่นหนังสือดังกล่าวเพื่อให้สองประเทศสำคัญในภาคีอนุสัญญาของยูเอ็นรับทราบและติดตามการพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อกระบวนการต่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่นในไทย"นายมานะกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ