มท.สั่งทุกอำเภอขึ้นป้ายหนุนกม.นิรโทษ

  • วันที่ 01 พ.ย. 2556 เวลา 09:45 น.

มท.สั่งทุกอำเภอขึ้นป้ายหนุนกม.นิรโทษ

ด่วนที่สุด! กรมการปกครอง ทำหนังสือถึงทุกอำเภอ ขึ้นป้ายหนุนพรบ.นิรโทษกรรม ด้าน อธิบดี รับ หวังให้เกิดความปรองดอง แต่ล่าสุดยกเลิกคำสั่งแล้ว

มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า กรมการปกครองได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นให้ทำป้ายสนับสนุน พรบ.นิรโทษกรรม เพื่อความปรองดอง ใจความว่า

กรมการปกครองขอให้ทางจังหวัดแจ้งขอความร่วมมือทุกอำเภอจัดทำคัทเอ้าท์ หรือป้ายไวนิลข้อความสนับสนุนการปรองดองของชาติโดยการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม โดยติดตั้งให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ให้จังหวัดรวบรวมผลงานการดำเนินการพร้อมภาพถ่ายของอำเภอส่งให้กรมปกครองทราบภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ด้วย 

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย  ปฏิเสธ ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว

ด้าน นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง รับ ทำหนังสือ เพื่อหวังให้เกิดความปรองดองในชาติ ยืนยัน ไม่ได้บังคับให้ อำเภอต้องทำ จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ ส่วนการส่งข้อความตัวอย่างไปกับคำสั่งเพื่อต้องการให้การส่งเสริมความปรองดองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่อยากให้ต่างคนต่างเขียนต่างคนต่างขึ้นหรือมีการตีความไปคนละทางซึ่งอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกได้   

ภายหลังจากที่มีคำสั่งด่วนดังกล่าวได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก  

ต่่อมา นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ระงับการดำเนินการตามคำสั่งก่อนหน้านี้ ที่ขอความร่วมมือให้ที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอ จัดทำคัทเอ้าท์หรือป้ายไวนิล เพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งเกิดกระแสความไม่พอใจจากประชาชนที่คัดค้านร่างพรบ.นิรโทษกรรม โดยกรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความในหนังสือนำส่งและข้อความตัวอย่างมีความคลาดเคลื่อนจากแนวนโยบายของกรมการปกครอง ที่ประสงค์ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองของคนในชาติ จึงขอให้ระงับการดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวไว้ก่อน

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำกับดูแลกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ได้มีวิทยุด่วน สั่งการให้ในพื้นที่ระงับการดำเนินการดังกล่าวในทันที พร้อมชี้แจงว่า กรมการปกครองในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครอง ดูแลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจอยากเห็นความสงบเรียบร้อย เกิดความปรองดอง จึงต้องมีการชี้แจงประชาชนให้เข้าใจ ส่วนวิธีการปฏิบัติอาจจะสื่อความหมายคลาดเคลื่อน ซึ่งขอยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของความคิดเห็น ไม่ใช่เป็นการสั่งการ

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ