อัดรัฐทำนโยบายเร่งด่วน16ข้อสำเร็จแค่2

วันที่ 21 ต.ค. 2556 เวลา 17:50 น.
อัดรัฐทำนโยบายเร่งด่วน16ข้อสำเร็จแค่2
40 สว.ถล่มแถลงผลงาน 1 ปีรัฐบาลล้มเหลว นโยบายเร่งด่วน 16 ข้อที่แถลงต่อสภาทำสำเร็จแค่ 2 ข้อ

ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณารายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่1  โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ เริ่มต้นแถลงว่า รัฐบาลยึดถือจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการตามที่แถลงแนวนโยบายไว้ คือ 1.สร้างเศรษฐกิจที่สมดุล เพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจในประเทศ 2.สร้างบรรยากาศความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ สร้างบรรยากาศความปรองดองบนหลักของความเสมอภาค และมีมาตรฐานเดียว 3.เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อย่างไรก็ตาม สำหรับปีช่วงที่ 2 รัฐบาลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ภายใต้หลักยุทธศาสตร์ 4 ประการ คือ 1.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 2.ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ 3.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.การบูรณาการ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

บรรยากาศการอภิปราย ส่วนใหญ่ ​สว.หลายคน โดยเฉพาะกลุ่ม 40 สว. โจมตีการทำงานของรัฐบาลว่าไม่เป็นอย่างที่แถลงนโยบายไว้ หลายนโยบายล้มเหลว อาทิ การรับจำนำข้าว ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ขณะที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น โดยมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ

นายวันชัย สอนศิริ สว.สรรหาก  กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภา 16 ข้อนั้น องค์กรคลังสมอง (siu) ได้ประเมินว่า ทำสำเร็จมีเพียง 2 เรื่อง คือ 1. การแก้ปัญหายาเสพติด และ 2. ฟื้นฟูสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนเรื่องอื่นไม่สำเร็จอย่างการสร้างความปรองดองสมานฉันท์คนในชาติ ที่นอกจากไม่สำเร็จกลับสร้างความแตกแยกยิ่งกว่าเดิม และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็น การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ บัตรเครดิตพลังงาน การดูแลเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภค การตรึงราคาสินค้า ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ หรือโครงการธงฟ้าที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า จึงถือเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง จึงอยากให้นายกฯจริงจังในการแก้ปัญหา

น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชี้แจงว่า สำหรับเรื่องความปรองดอง ที่ผ่านมาพยายามมุ่งมั่นทำงานใช้ความอดทน ไม่ตอบโต้ เพราะอยากเห็นบรรยากาศที่ดี แต่เรื่องนี้ทำฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องได้รับความร่วมมือทุกฝ่าย  ทั้งนี้พร้อมจะเข้าหาทุกฝ่ายที่อยากเห็นการแก้ปัญหาประเทศ อยากรับฟังข้อคิดเห็นมุมมองแตกต่าง ส่วนปัญหาปากท้องพยายามแก้ที่ห่วงโซ่อุปทาน คือ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เน้นแก้ปัญหาระยะยาว ทำโซนนิ่งการเกษตร และมอบหมายให้รัฐมนตรีเข้าไปดูแลสินค้าการเกษตรรายตัว

ด้านนายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์  ชี้แจงว่า ประเด็นเรื่องค่าครองชีพ ​ที่ผ่านมาดำเนินการไป 3 เรื่องคือ 1. เพิ่มรายได้ อาทิ เพิ่มค่าแรง 300 บาท จำนำสินค้าเกษตร ทั้งข้าว มันสำปะหลัง 2. ลดรายจ่าย เช่น การขายสินค้าราคาถูก มาตรการช่วยเหลือประชาชน ไฟฟ้าฟรี รถไฟฟรี บ้านหลังแรก รถคันแรก และ 3. ขยายโอกาส โดยการช่วยเหลือเอ็สเอ็มอีหรือผู้ประกอบการรายย่อย

นอกจากนี้ ที่มีเสียงวิจารณ์เหมือนว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ดำเนินการเรื่องของแพงนั้น ความจริงได้ติดตามราคาสินค้าใกล้ชิด มีเจ้าหน้าที่กระจายไปทั่วประเทศ เพื่อติดตามรายละเอียดกว่า 400 รายการ จะเห็นความเคลื่อนไหวทุกวันทั่วประเทศ ที่ผ่านมาจะเห็นว่าดัชนีราคาสินค้าทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสถียรภาพ และอยู่ลำดับที่สองรองจากมาเลเซีย ฉะนั้นความน่าเป็นห่วงไม่ได้อยู่ที่เงินเฟ้อซึ่งไม่น่าจะเกิน 3 %  แต่อาจกลายเป็นเงินฝืด คนไม่มั่นใจจะไปซื้อไปบริโภค ดังนั้นรัฐบาลจะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการกระตุ้นการซื้อและมีมาตรการช่วยเหลือ​