อุดมเดชโต้คำนูณยันร่างรธน.ถูกต้อง

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 15:17 น.
อุดมเดชโต้คำนูณยันร่างรธน.ถูกต้อง
อุดมเดช ยัน เสนอร่างรธน.รื้อสว.ถูกต้อง ชี้ คำนูณจับผิดไม่มีผล ลั่นมติสภาถือว่าสิ้นสุดแล้ว ด้าน"รสนา"อัด เพื่อไทย เร่งรวบรัดแก้รธน.เหตุกลัวสว.ลงเลือกตั้งไม่ทัน

นายอุดมเดช รัตนเสถียร สส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว. กล่าวว่า จากกรณีที่นายคำนูณ สิทธิสมาน สว.สรรหา ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีการไปเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในหลายประเด็นเช่น การเปิดโอกาสให้สว.สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ติดต่อกัน ซึ่งไม่ตรงกับต้นฉบับเดิมที่ผู้เสนอได้ยื่นให้ประธานรัฐสภานั้นเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไปได้

นายอุดมเดช กล่าวว่า ยืนยันว่ากระบวนการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และที่สำคัญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและลงมติของรัฐสภาถึง3วาระและการกลั่นกรองในชั้นของคณะกรรมาธิการที่มีนายสามารถ แก้วมีชัย สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน

“ส่วนตัวสงสัยว่าทำไมไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้ตั้งแต่การอภิปรายในรัฐสภา แต่กลับมาพูดกันภายหลังจากรัฐสภาให้ความเห็นชอบไปแล้ว จึงอาจมองได้ว่าเป็นความพยายามเพื่อต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งคิดว่าในเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติมีมติไปแล้วถือว่าทุกอย่างสิ้นสุดแล้ว อะไรจะมาใหญ่ไปกว่ามติของรัฐสภาไม่ได้” นายอุดมเดช กล่าว

น.ส.รสนา โตสิตระกูล  สว.กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความบกพร่องมาตั้งแต่ต้นก็ถือว่ากระบวนการทั้งหมดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะโดยหลักการแล้วว่าถ้ามีข้อบกพร่องในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 1 ผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมรัฐสภารับทราบและดำเนินการแก้ไขหรือถอนร่างกฎหมายออกไปจากระเบียบวาระไปก่อนเพื่อนำกลับไปแก้ไข แต่ปรากฏว่ากลับปล่อยให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านรัฐสภา

“ไม่ทราบว่าทำไมถึงปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยผ่านไปได้อย่างไร  หรืออาจกลัวว่า สว. จะลงรับสมัครเลือกตั้งไม่ทันกำหนดในต้นปีหน้า”น.ส.รสนา กล่าว