แก้ไขประเด็นที่มา สว.

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 15:03 น.
แก้ไขประเด็นที่มา สว.
ยืนยันว่าจะสามารถทูลเกล้าฯได้ภายใน 20 วันตามกรอบกฎหมายกำหนด อีกทั้งได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและได้รับการยืนยันว่าถูกต้องตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ