ข้ามห้วย!ตั้งผู้ว่าฯนครนายกเป็นปลัดไอซีที

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 13:10 น.
ข้ามห้วย!ตั้งผู้ว่าฯนครนายกเป็นปลัดไอซีที
ครม.ย้ายข้ามห้วยตั้ง "สุรชัย ศรีสารคาม" จากผู้ว่าฯนครนายกเป็นปลัดไอซีที พร้อมตั้งผู้ตรวจกระทรวงยุติธรรมเป็นเลขาฯกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง โดยแต่งตั้งนายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

นอกจากนี้ยังแต่งตั้ง นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งนายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักนายกฯ  ครม.อนุมัติรับโอนและแต่งตั้งนายอำพล วงศ์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

ขณะเดียวกัน แต่งตั้ง นายอนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับนายสุรชัยเกิดเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2498 จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทการบริหารรัฐกิจ (MPA) มหาวิทยาลัยโรสเวลส์ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่31 ผ่านตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครองระดับ9 เมื่อปี2544 รองผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ รองผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี และรองผู้ว่าฯ

ทั้งนี้นายสุรชัย เป็นผู้ที่คิดเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการทะเบียนราษฎร์ หรือระบบทะเบียนบัตรประชาชน 13 หลัก และเป็นผู้ผลักดันให้พัฒนาบัตรประชาชนสู่ระบบสมาร์ทการ์ด โดยเคยได้รับรางวัลเดอะ คอมพิวเตอร์ เวิลด์ สมิธโซเนียน อวอร์ด สาขากอฟเวิร์นเมนต์ แอนด์ นอนโพรฟิต ออร์กาไนเซชั่น จากสถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา ปี 2533

นอกจากนี้ นายสุรชัย ยังทำให้จังหวัดนครนายก ได้รับเลือกเป็นจังหวัดนำร่อง "Smart Povince" หรือจังหวัดอัจฉริยะเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยบริหารจัดการจังหวัด อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมาร์ทไทยแลนด์ของรัฐบาล