บุญยอดจี้สอบจริยธรรมกดบัตรแทนกัน

วันที่ 25 ก.ย. 2556 เวลา 11:31 น.
บุญยอดจี้สอบจริยธรรมกดบัตรแทนกัน
บุญยอดจี้ขุนค้อนตั้งกรรมการสอบจริยธรรมสส.กดบัตรแทนกันในการประชุมรัฐสภาการวาระแก้ไขรธน.

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ออกคำสั่งเพื่อตั้งกรรมการสอบสส.ที่มีการกดบัตรแทนกัน หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์นำคลิปพฤติกรรมดังกล่าวมาเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของสภาไทย และเพื่อให้ระบบการปกครองที่รัฐบาลเรียกร้องให้ยึดหลักการของรัฐสภามีความศักดิ์สิทธิ์ ถ้านายสมศักดิ์ไม่เร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวจะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องควบคุมดูแลเรื่องในสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

นายบุญยอด กล่าวว่า ยังได้สอบถามถึงกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐสภาเพื่อตรวจสอบสมาชิกรัฐสภาที่มีพฤติกรรมการกดบัตรแทนกัน ด้วยว่าคณะกรรมการร่วมดังกล่าวมีการประชุมเพียง 2 ครั้งและหลังจากที่นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ได้ลาออกจากประธานกรรมการตรวจสอบฯ เพราะได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภา ก็ไม่มีการประชุมตรวจสอบอีกและจนถึงขณะนี้การตรวจสอบดังกล่าวไม่มีบทสรุปออกมาที่ชัดเจน ดังนั้น -อเรียกร้องให้มีการดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อเนื่องและจริงจังด้วย