โพยเผยคนยี้สส.-สว.พูดหยาบขว้างปาของ

วันที่ 15 ก.ย. 2556 เวลา 10:41 น.
โพยเผยคนยี้สส.-สว.พูดหยาบขว้างปาของ
สวนดุสิตโพลเผยประชาชนสุดยี้ส.ส./ส.ว.พูดจาหยาบคายขว้างปาข้าวของในสภา อยากเห็นการอภิปรายที่มีเนื้อหาสาระ

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง พฤติกรรมของนักการเมือง (สส./สว.)ในสภา ณ วันนี้ จากประชาชน 1,304 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 43.47 เห็นว่าการขว้างปาสิ่งของ ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ หยาบคาย เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ สส./สว.

ส่วนร้อยละ 36.24 อยากเห็น สส./สว. อภิปรายน่าสนใจ เน้นเนื้อหาสาระ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่พูดนอกเรื่อง หรือพาดพิงผู้อื่น ขณะที่ร้อยละ 26.93 ฝาก สส./สว. เรื่องการใช้ถ้อยคำ คำพูด การแสดงกริยาท่าทาง พฤติกรรมต่าง ๆ ในที่ประชุม ที่เหมาะสม และร้อยละ 24.99 ฝาก สส./ สว. เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม เป็นกลาง ไม่เข้าข้างพวกพ้อง   

ทั้งนี้ร้อยละ 88.71 บอกว่า พฤติกรรมของ ส.ส./ ส.ว.ในสภามีผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกในครั้งต่อไป หากมีการเลือกตั้งใหม่ เพราะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน มั่นใจว่าเลือกคนไม่ผิด อยากได้คนดีมีคุณภาพมาทำงาน