กมธ.ถกเหตุรุนแรงซีเรียเชื่อไม่กระทบการค้าไทย

วันที่ 05 ก.ย. 2556 เวลา 21:48 น.
กมธ.ทหารถกสถานการณ์รุนแรงซีเรียเชื่อมีเหตุบานปลาย ยันยังไม่มีรายงานพบอาวุธสารเคมี เชื่อไม่กระทบการค้าไทย รับยอดส่งยางพาราลด

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสมชาย วิษณุวงศ์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในตะวันออกกลางกรณีสถานการณ์ในประเทศซีเรียที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

โดยมี พล.ต.วสันต์ สุริยมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกรมข่าวทหาร นายวิชชากร จันทรศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายเพิ่มศักดิ์ บ้านใหม่ ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และนายณรงค์ ศศิธร อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เข้าชี้แจง

พล.ต.วสันต์ ชี้แจงว่า เรื่องการขยายอำนาจเข้าไปสู่ภูมิภาค และเรื่องอิทธิพล จะเป็นบทเรียนให้ประเทศไทย ต้องระมัดระวังประเทศกลุ่มต่างๆในภูมิภาค และต้องเพิ่มความระวังการใช้อาวุธของกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้น เพราะกลุ่มก่อการร้ายอาจจะใช้อาวุธเคมี

ทั้งนี้ สงครามในซีเรียมีแนวโน้มรุนแรงและบานปลาย ซึ่งจะแยกเป็น 2 ฝ่ายหลัก คือ สหรัฐฯ พันธมิตร และรัฐเซีย โดยผลสะท้อนของสงครามซีเรียจะกระทบที่การเมืองในเรื่องนโยบาย อย่างไรก็ตาม จากข่าวยังไม่ได้รับการยืนยันพบว่า ซีเรียมีสต็อกก๊าซสารเคมีประมาณ 10 ตัน

“กองกำลังของซีเรียที่คาดว่าจะใช้ต่อต้านกองกำลังของสหรัฐฯและพัธมิตร มีหน่วยป้องกันภัยครบ ถ้ามีการกระทำต่อซีเรียแล้ว ก็จะมีผลกระทบต่อไทยไม่มากก็น้อย ส่วนเรื่องของการก่อการร้ายเป้าหมายยังคงไม่เปลี่ยน ถึงอย่างไรก็ดี การก่อการร้ายของซีเรียไม่เคยปรากฏในภาคใต้ของประเทศไทย”พล.ต.วสันต์ กล่าว

นายณรงค์ กล่าวว่า ปัญหาในซีเรียต้องจบที่โต๊ะการเจารจา โดยปัญหาของซีเรีย ข้อสรุป ข้อยุติ ต้องรวมบทบาทของประธานาธิบดีซีเรีย บาชาร์ อัล-อัสซาด อยู่ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของซีเรียสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศก็พยายามรวบรวมข่าวกรอง โดยรอการตรวจสอบจากสหประชาชาติ ส่วนผลกระทบ ทางกระทรวงการต่างประเทศคิดว่าสถานการณ์ในภูมิภาคมีพลวัตสูงมาก ซึ่งคาดไม่ได้ว่าจะออกมาทางไหน แต่มองว่าจะเป็นตัวเร่งให้นำไปสู่การเจราจาได้ ด้านประเทศไทยก็ต้องระมัดระวัง ซึ่งไทยได้มีการช่วยเหลือโดยให้เงินแก่ประเทศจอร์แดน และตุรกี เพราะเป็นประเทศที่ต้องแบกรับคนที่อพยพจากซีเรีย

ขณะที่ นายวิชชากร กล่าวว่า สินค้าของประเทศไทยที่มีการส่งออกไปยังซีเรียเป็นอันดับ 1 คือ สินค้าอาหารทะเล อาหารกระป๋อง และอาหารแปรรูป ส่วนสินค้าส่งออกลดลง คือ ยางพารา ทั้งนี้ การค้ากับตะวันออกกลางมีแค่ 5% จากทั่วโลก ดังนั้น สถานการณ์ในซีเรียจึงไม่กระทบกับการค้าตะวันออกกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการประชุม นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอใหกระทรวงพาณิชย์มอบข้าวแทนการให้เงินช่วยเหลือซีเรีย เพราะเห็นว่าประเทศไทยมีข้าวเยอะ และในยามคนเดือดร้อนและให้ของกินทำให้เขาอิ่มและจะนึกถึงเรา ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ได้รับไปพิจารณา โดยทางกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงว่า เรามีข้าวสำหรับช่วยเหลือซีเรียอยู่แล้ว แต่ต้องให้ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน ถึงจะส่งข้าวไปช่วยเหลือซีเรียได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต