คำปฏิญาณ

วันที่ 26 เม.ย. 2553 เวลา 06:00 น.
น่าคิดมาก กับข่าวการที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ระดับนายพลประจำเดือน เม.ย. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เพราะตามที่แถลงอย่างเป็นทางการ พล.อ.อนุพงษ์ พูดในที่ประชุมถึงขั้นตอนวัตถุประสงค์ของคนที่ทำให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองมี 2 ประการ คือ การต้องการเข้าสู่ศูนย์อำนาจแห่งการเมือง และเพื่อต้องการล้มล้างสถาบันอันเป็นที่รัก

การแถลงวันนั้น ทหารระบุว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นหน้าที่หลักและสูงสุดที่ทุกหน่วยในกองทัพบกได้ยึดถือไม่ว่าจะมีเหตุอันใดถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะปกป้องและเทิดทูนสถาบัน

นี่แหละ ท่าทีที่ชัดเจนของ ผบ.ทบ. เป็นครั้งแรกๆ ก็ว่าได้ หลังเกิดม็อบแดง

แต่คำถามก็คือ เมื่อรู้แล้ว จะทำอย่างไรต่อไป

หรือจะเป็น ท.ทหาร อดทน ให้ทุกคนช่วยกันทนเข้าไว้

เพราะงานนี้ เหมือนกับเปิดหน้าว่ากันจะจะแล้ว ปัญหาความวุ่นวายในบ้านเมือง มีปมความต้องการล้มล้างสถาบันหลัก

ทหารพูดออกมาเอง

แล้วทหาร จะทำอย่างไร

ทหารจะใช้เวลาขนาดไหน ดำเนินการกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสถาบันหลักของชาติ

อย่าลืม คำที่ทหารทุกคนกล่าว ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ วันกองทัพไทย

ข้าพเจ้า ขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่า

ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ

ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา

ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม

ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับของราชการทหารเป็นอันขาด

นี่แหละ คือสิ่งที่ทหารหาญประกาศก้องทุกปี

และขอย้ำคำสัตย์ปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง...ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทหารหาญทั้งหลายกระทำดังคำปฏิญาณเต็มกำลังแล้วหรือยัง???