สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจปชช.หนุนเจรจา

  • วันที่ 24 เม.ย. 2553 เวลา 13:10 น.

สวนดุสิตโพลสำรวจพบประชาชนส่วนใหญ่หนุนให้มีการเจรจาเพื่อหาข้อยุติ สร้างกฎเกณฑ์ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ต่อวิธีการที่ประชาชนเห็นว่า จะสามารถฝ่าวิกฤติ หรือ ผ่าทางตันเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ณ วันนี้ จำนวนทั้ง 1,269 คน ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย.  โดยผลสรุปคือ ประชาชน ร้อยละ 27.48% เห็นว่า ควรเจรจาหาข้อยุติทั้งสองฝ่ายหรือร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ที่ทั้ง 2 ฝ่าย ยอมรับได้,19.95% เห็นว่า ควรยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน และจัดการเลือกตั้งใหม่,12.94% เห็นว่ารัฐบาลควรดำเนินการสลายการชุมนุมขั้นเด็ดขาด และ 8.69 % เห็นว่าควรดำเนินการจับกุมแกนนำ หรือผู้กระทำผิดมาลงโทษ
        
นอกจากนี้ ผู้เข้าอมรบหลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 2 รวม 51 คน ได้เสนอทางออกฝ่าวิกฤตของประเทศไทย โดยให้ยึดหลักสันติวิธีและจะต้องไม่มีการปฏิวัติรัฐประหาร ให้มีการปฏิรูปประเทศไทย โดยองค์กรของทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้ไม่มีความขัดแย้งกลับมาอีกและเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนง ได้ทบทวนบทบาทการทำหน้าที่ รวมทั้ง ให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ