สิทธิเสียงข้างน้อย

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 15:57 น.
สิทธิเสียงข้างน้อย
คุณเล่นเกมส์การเมืองแบบไม่สนใจใยดีอะไร ไม่ทราบว่ารู้ตัวหรือไม่ว่าสิ่งที่คุณทำนั้น มันเข้าไปกระทบต่อโครงสร้างการทำหน้าที่ของ ฝ่ายนิติบัญญัติไทยในองค์รวม

-นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย