ปชป.ซัดแก้ที่มาสว.หวังเป้าล้มองค์กรอิสระ

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 14:22 น.
ปชป.ซัดแก้ที่มาสว.หวังเป้าล้มองค์กรอิสระ
สภาเริ่มถกแก้รธน.ที่มาสว.รายมาตรา "ปชป." ซัดผลประโยชน์ต่างตอบแทน ชี้ล้มองค์กรอิสระเป้าหมายต่อไป

เมื่อเวลา 13.20น.การประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.ในวาระ2 ได้เข้ามาสู่พิจารณาเป็นรายมาตรา ภายหลังสามารถตกลงกันได้ว่าจะให้สมาชิกรัฐสภา 57 คนที่เสนอคำแปรญัตติที่ขัดกับหลักการในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สิทธิ์ในการอภิปราย โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณามาตรา 2 ที่มีเนื้อหาว่า "รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป"

ทั้งนี้ นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายเป็นคนแรกว่า ส่วนตัวได้เสนอแก้ไขให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ไม่ใช่ให้มีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สาเหตุที่เสนออย่างนั้นเพราะต้องการสนองความต้องการของฝ่ายที่อยากแก้รัฐธรรมนูญอย่างรวบรัด

"กระบวนการพิจารณารัฐธรรมนูญขณะนี้มีความต้องการให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว จะเห็นได้ตั้งแต่การเสนอรวบรัดการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านไม่ให้อภิปรายครบทุกคนตั้งแต่วาระที่ 1 ดังนั้น การแก้ไขที่มาของสว.ก็เพื่อต้องการให้สว.เลือกตั้งปัจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่ 2 มี.ค.2557 สามารถลงสมัครสว.ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ได้ทันเวลา ทั้งที่เวลานี้มีหลายเรื่องที่ควรเร่งดำเนินการมากกว่ารัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็น ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2 ล้านล้านบาท หรือ การแถลงผลงานของรัฐบาล"นายเทพไทกล่าว

นายธนา ชีรวินิจ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ซึ่งเป็นผู้เสนอให้ตัดมาตรา 2 ทั้งมาตรา กล่าวว่า การเสนอตัดทั้งหมดเพราะต้องการให้เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง เพราะจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศ และที่สำคัญการแก้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้หยุดแค่นี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการแสดงเจตจำนงว่าไม่พอใจการทำงานขององค์กรอิสระ

"ไม่ได้คัดค้านการให้ประชาชนได้สิทธิเลือกตั้งสว. แต่สว.มีอำนาจหน้าที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการเลือกเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และการถอดถอนบุคคลระดับสูงอย่างประธานศาลฎีกา ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีบทเรียนมาแล้วจากรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ให้สว.มาจาการเลือกตั้งหมดจนส่งผลให้ต้องพึ่งอิงกับอำนาจทางการเมืองจนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ"นายธนากล่าว

นายธนา กล่าวว่า ดังนั้น การแก้รัฐธรรมนูญในส่วนนี้จะต้องมีหลักประกันให้สังคมและประชาชนเกิดความมั่นใจว่าสว.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจะทำหน้าทีได้อย่างอิสระและเป็นกลาง เนื่องจากการได้มีการแก้ไขให้ผู้สมัครสว.สามารถหาเสียงได้ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมไม่สามารถหลักเลี่ยงการอิงแอบพรรคการเมืองและการรับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนไปได้