สภาให้57สส.อภิปรายแก้รธน.ลั่นห้ามนอกเรื่อง

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 13:27 น.
สภาให้57สส.อภิปรายแก้รธน.ลั่นห้ามนอกเรื่อง
รัฐสภากลับลำให้ 57 สส.สว.อภิปรายแก้รธน.ได้ แต่ห้ามนอกเรื่อง ย้ำให้ "สมศักดิ์-นิคม"คุมเข้ม

เมื่อเวลา 10.30น.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้เปิดการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.ในวาระ2 ซึ่งค้างการพิจารณาในมาตรา 2 มาจากเมื่อวันที่ 20 ส.ค. โดยมาตรา 2 ระบุว่า  "รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป"

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ได้เรียกให้นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายคนแรกในฐานะผู้เสนอคำแปรญัตติแต่ปรากฏว่านายเทพไทไม่สามารถอภิปรายเนื่องจากมีสส.พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นประท้วงการทำหน้าที่ของนายสมศักดิ์และเรียกร้องให้นายสมศักดิ์อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาจำนวน 57 คนที่ถูกตัดสิทธิอภิปรายเพราะเสนอคำแปรญัตติแก้ไขถ้อยคำที่ขัดกับหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้มีสิทธิ์อภิปรายในรัฐสภา

ทว่าประธานรัฐสภายังยืนยันว่าในเมื่อรัฐสภามีมติไปแล้วว่าผู้เสนอคำแปรญัตติที่ขัดกับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถอภิปรายในสภา ดังนั้น ต้องเดินหน้าตามระเบียบวาระการประชุม

ต่อมาในเวลา 11.30น.นายมณเฑียร บุญตัน สว.สรรหา ได้เสนอญัตติขอให้ที่ประชุมรัฐสภามีมติทบทวนการลงมติที่ตัดสิทธิการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา 57 คน แต่นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานควบคุมการประชุมวินิจฉัยว่าการเสนอญัตติดังกล่าวของนายมณเฑียร เพราะข้อบังคับการประชุมรัฐสภากำหนดไว้ว่าในระหว่างที่รัฐสภากำลังพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะเสนอญัตติขึ้นมาไม่ได้

ขณะเดียวกัน นายนิคม พยายามสอบถามต่อที่ประชุมรัฐสภาว่าส่วนตัวอยากเห็นว่าอยากให้สมาชิกรัฐสภาทั้ง 57 คนได้อภิปรายเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอคำแปรญัตติที่ถูกตีความว่าขัดกับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่อยากขอความร่วมมือว่าขอให้อภิปรายคนละไม่เกิน 5 นาที

นายธนา ชีรวินิจ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อยากให้ประธานรัฐสภาชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา มีมติออกมาอย่างไร เนื่องจากมีข่าวออกมาที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายยินดีที่จะให้สมาชิกรัฐสภา 57 คนได้อภิปราย

นายอำนวย คลังผา ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าจะให้สมาชิกรัฐสภา 57 คนอภิปรายได้แต่หากสมาชิกรัฐสภาคนไหนอภิปรายโดยมีเนื้อหาที่ขัดกับหลักการในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ขอให้ประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัยว่าสมควรจะให้อภิปรายต่อไปได้หรือไม่

ขณะที่ สส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอให้นายนิคม และ นายสมศักดิ์ ออกมาสร้างความมั่นใจรร่วมกันว่าจะให้สิทธิ์ในการอภิปรายในสภากับสมาชิกรัฐสภา 57 คน ทั้งนี้นายนิคม ยืนยันว่าสมาชิกรัฐสภาทั้ง 57 คนจะได้สิทธิ์อภิปรายเป็นรายมาตราตั้งแต่มาตราที่ 2 เป็นต้นไปแต่จะขอควบคุมเวลาและการอภิปรายของแต่ละคนให้อยู่ในประเด็นและไม่ให้ใช้เวลานานจนเกินไป

สำหรับการประชุมขณะนี้เป็นการอภิปรายในมาตรา 2 ของนายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์