สวย-ใส-สมอง-สภา ?

วันที่ 20 ส.ค. 2556 เวลา 17:52 น.
สวย-ใส-สมอง-สภา ?
"เรื่องความสวย ช่วยไม่ได้  เด็กกว่า ใสกกว่า ต้องสู้กันนิดหนึ่ง ส่วนจะให้ถอนคำว่า ชะนีโหยหวนไม่ได้ว่าใครเฉพาะเจาะจง ทางบ้านส่งมา คิดว่าที่นี่ไม่ใช่รัฐสภานึกว่าสวนสัตว์ดุสิต ออนุญาตไม่ถอน"

-น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.พรรคเพื่อไทย