มติสภา300เสียงดันนิรโทษผ่านวาระแรก

วันที่ 08 ส.ค. 2556 เวลา 16:59 น.
มติสภา300เสียงดันนิรโทษผ่านวาระแรก
มติสภาฉลุย 300 เสียงรับหลักการร่างนิรโทษกรรม "พล.อ.สนธิ"นั่งกรรมาธิการ ปชป.ส่ง"แก้วสรร"สู้ แปรญัตติใน 7 วัน

เมื่อเวลา 16.30 น.ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก 300 ต่อ 124 เสียงรับหลักการร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนายวรชัย เหมะ สส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย โดยมีผู้งดออกเสียง 14 เสียงและไม่ลงคะแนน 2 เสียง 

ที่ประชุมให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมจำนวน 35 คน แบ่งโควตาเป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.)  3 คน พรรคเพื่อไทย 17 คน พรรคประชาธิปัตย์ 10 คน พรรคภูมิใจไทย 2 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคชาติพัฒนา 1 คน และพรรคพลังชล 1 คน

ทั้งนี้สภาได้มีมติ 286 ต่อ 92 เสียงเห็นชอบระยะเวลาการแปรญัตติเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็นเวลา 7 วัน

อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอรายชื่อ 3 คนที่เป็นคณะกรรมาธิการในสัดส่วน ครม.โดย 1 ในนั้นมีรายชื่อ พล.อ.สนธิ บุญยรัตนกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อคณะกรรมการธิการ 17 คน โดยหนึ่งในนั้นมีรายชื่อ นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) เป็นคณะกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย   

สำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน จำนวน 53 คนตามสัดส่วนพรรคการเมืองและคณะรัฐมนตรีมีดังนี้

1.คณะรัฐมนตรี 3 คน ประกอบด้วย พล.อ.สนธิ บุญยนรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ นายนิพนธ์ ฮะกีมี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี

2.พรรคเพื่อไทย 17 คน ประกอบด้วย นายสามารถ แก้วมีชัย สส.เชียงราย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สส.เชียงราย นายสงวน พงษ์มณี สส.ลำพูน นายวรชัย เหมะ สส.สมุทรปราการ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สส.สุรินทร์ นายขจิต ชัยนิคม สส.อุดรธานี นายสุนัย จุลพงศธร นายประยุทธ์ ศิริพานิช นายชวลิต วิชยสุทธิ นายพิชิต ชื่นบาน นายเชิดชัย ตันติสิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ นายสุชาติ ลายน้ำเงิน อดีตสส.ลพบุรี นายสุทิน คลังแสง อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สส.กรุงเทพมหานคร และนพ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3.พรรคประชาธิปัตย์ 11 คน ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายรัฐ (คตส.) นายบุญยอด สุขถิ่นไทย นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท นายวัชระ เพชรทอง สส.บัญชีรายชื่อ นายถาวร เสนเนียม สส.สงขลา นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สส.พัทลุง นายวิรัช ร่มเย็น สส.ระนอง นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี นายธนา ชีรวินิจ สส.กรุงเทพมหานคร

4.พรรคภูมิใจไทย 2 คน ประกอบด้วย นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สส.นครราชสีมา นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ

5.พรรคชาติไทยพัฒนา ได้แก่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี 

6.พรรคชาติพัฒนา ได้แก่ นายประสาท ตันประเสริฐ สส.นครสวรรค์

7.พรรคพลังชล ได้แก่ นายรณเทพ อนุวัฒน์ สส.ชลบุรี