รองเจ้าอาวาสให้พร"ปู"ขอให้ผ่านอุปสรรค

  • วันที่ 08 ส.ค. 2556 เวลา 14:19 น.

รองเจ้าอาวาสให้พร"ปู"ขอให้ผ่านอุปสรรค

นายกฯแวะกราบสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ ด้านรองอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ให้พรขอให้ผ่านอุปสรรค-บริหารประเทศสำเร็จ

เวลา 10.20 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษกรุงเทพฯ-นครปฐม ถึงจังหวัดนครปฐม โดยมีนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหารภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวนครปฐมจำนวนมากให้การต้อนรับ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากสถานีรถไฟนครปฐมโดยรถโดยสารสองแถว ไปองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อไปกราบสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์  ซึ่งระหว่างทาง นายกรัฐมนตรีได้โบกมือทักทายประชาชนชาวนครปฐมด้วย เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงองค์พระปฐมเจดีย์ นายกรัฐมนตรีได้ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น ได้กราบสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์  และกราบนมัสการพระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ได้ให้พรนายกรัฐมนตรีให้สุขภาพแข็งแรงและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ พร้อมบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จ จากนั้น ได้พบปะทักทายกับประชาชนที่มารอต้อนรับที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อย่างเป็นกันเอง

ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางโดยขบวนรถยนต์จากองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไปปฏิบัติภารกิจต่อไปที่สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

ข่าวอื่นๆ