วิปรัฐเคาะวันถกนิรโทษ 7 ส.ค.

วันที่ 24 ก.ค. 2556 เวลา 12:57 น.
มติวิปรัฐบาล เคาะนัดถกนิรโทษกรรม  7 ส.ค.  ยันไม่ยุบสภาแน่นอน

ที่รัฐสภา นายอำนวย คลังผา สส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) แถลงภายหลังการประชุมว่า วิปรัฐบาลมีมติที่จะเป็นพิจารณร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ.... ฉบับนายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ กับคณะเป็นผู้เสนอ ในวันที่ 7 สิงหาคม เพราะเป็นวาระที่ได้เลื่อนค้างไว้ตั้งแต่สมัยประชุมที่ผ่านมา ทั้งนี้จะเป็นการประชุมเฉพาะวาระ 1 คือรับหลักการ

นายอำนวย กล่าวว่า ส่วนจะนำร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับอื่นๆมาร่วมพิจารณาด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาฯจะมีความเห็นอย่างไร อย่างไรก็ตามเรื่องการรักษาความปลอดภัยในขณะที่ประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ดังกล่าว ก็เป็นเรื่องของตำรวจที่ต้องดูแลความเรียบร้อย

นายอำนวย กล่าวว่า สำหรับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามปฏิทินจะนำเข้าสู่วาระในวันที่ 14-15 สิงหาคม ส่วนร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ พ.ศ.....วงเงิน 2 ล้านล้านบาท คาดว่าจะส่งให้นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราฎษร ภายในสับดาห์แรกของการเปิดสมัยประชุม และกำหนดให้พิจารณาต่อจากร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส่วนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง  3 ฉบับขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย ดังนั้นที่นายนิคม ไวยารัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการพิจารณาในวันที่ 6-7 สิงหาคม เป็นการคาดการณ์เท่านั้น ส่วนเรื่องแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี ที่ประชุมวิปรัฐบาลยังไม่มีการหารือ

เมื่อถามว่าจะชี้แจงกับผู้เสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับประชาชน อย่างไร นายอำนวย กล่าวว่า ฉบับร่างประชาชนยังมีขั้นตอนอีกมาก เพราะต้องส่งให้ประธานสภาฯ และจากนั้นประธานสภาฯก็ต้องส่งให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายชื่ออีก  

เมื่อถามว่า ที่ประชุมได้มีการพูดถึงเรื่องการยุบสภาฯ หรือไม่ นายอำนวย กล่าวยืนยันว่า ไม่ยุบแน่นอน เพราะยังต้องทำงานเพื่อประชาชนอีกมาก