"นิคม"กั๊กส่งคำร้องถอดครม.ยิ่งลักษณ์2

วันที่ 16 ก.ค. 2556 เวลา 20:12 น.
"นิคม"กั๊กส่งคำร้องถอดครม.ยิ่งลักษณ์2 หวั่นสอยอดีตรัฐมนตรีขัดรัฐธรรมนูญ

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา  เปิดเผยว่า ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของวุฒิสภาได้พิจารณาคำร้องของ 132 สส.พรรคประชาธิปัตย์เพื่อขอให้ถอดถอนคณะรัฐมนตรีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ชุดที่ 2 ออกจากตำแหน่งจากกรณีดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทเสร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่ฝ่ายกฎหมายเสนอมาให้ใช้ดุลยพินิจของประธานวุฒิสภาลงความเห็น คือ การยื่นถอดถอนสามารถกระทำได้หรือไม่ในเมื่อมีรัฐมนตรีบางคนได้จากตำแหน่งไปแล้วเพราะอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 270 

"เอกสารวางอยู่บนโต๊ะแล้ว คงใช้เวลาไม่นานในการวินิจฉัย แต่ก็ต้องอาศัยความรอบคอบเพราะประธานหากทำไม่ดี ผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบ" นายนิคม กล่าว

ทั้งนี้ มีรายงานว่าฝ่ายกฎหมายของวุฒิสภาได้ให้แนวทางการวินิจฉัยคำร้องยื่นถอดถอนแก่ประธานวุฒิสภาไปใน 2 แนวทาง คือ 1.พิจารณายื่นคำร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปตรวจสอบมูลความผิดตามขั้นตอน และ 2.ส่งคำร้องกลับให้ผู้ยื่น พิจารณาแก้ไขใหม่ และถอดถอนเฉพาะผู้ที่ยังดำรงตำแหน่ง