แม่เกดจี้นายกฯดันกม.นิรโทษฉบับประชาชน

วันที่ 16 ก.ค. 2556 เวลา 13:27 น.
แม่เกดจี้นายกฯดันกม.นิรโทษฉบับประชาชน
แม่น้องเกด บุกทำเนียบยื่นหนังสือนายกฯดันพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับประชาชน พงศ์เทพ รับเรื่องแทน

นางพะเยาว์ อัคฮาค ตัวแทนกลุ่มญาติวีรชน เม.ย.-พ.ค.2553 ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้สนับสนุน และผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับประชาชน ที่ทางกลุ่มญาติฯได้ร่างขึ้น เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร  และสนับสนุนให้เป็นร่างหลักในการพิจารณา โดยนายพงษ์เทพ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ขณะนี้มีร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่เสนออยู่ที่สภาฯ หลายฉบับ ซึ่งฉบับของตัวแทนกลุ่มญาติวีรชน ก็มีเนื้อหาคล้ายกัน ต่างกันในประเด็นการนิรโทษกรรม ให้เจ้าหน้าที่ทหาร หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ไม่ได้กระทำผิดรุนแรง ซึ่งก็ถือว่ามีเหตุมีผล แต่ทั้งนี้การพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล และสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องหารือกัน โดยในการเปิดประชุมสภาผู้แทน ราษฎร สมัยสามัญทั่วไป ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติว่า จะนำร่างพ.ร.บ. ฉบับใดขึ้นมาพิจารณาก่อน แต่เชื่อว่าร่างพ.ร.บ.ทุกฉบับจะได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วนในสมัยประชุมนี้

ส่วนที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง เห็นว่า ควรนำร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณาก่อนร่าง พ.ร.บ.เงินกู้2.2ล้านล้านบาทนั้น นายพงษ์เทพ เชื่อว่า ทางวิปรัฐบาลก็รับฟังความเห็นของนายจตุพร แต่การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละร่างนั้น วิปรัฐบาลก็คงต้องดูกรอบระยะเวลาของร่าง พ.ร.บ.แต่ละฉบับด้วย