เสื้อแดงจี้เพื่อไทยดันแก้รธน.

วันที่ 16 ก.ค. 2556 เวลา 13:23 น.
เสื้อแดงจี้เพื่อไทยดันแก้รธน.
นักวิชาการแดง จี้ เพื่อไทย ดันแก้รัฐธรรมนูญอ้างเพื่อสร้างการเมืองเข้มแข็ง

นายวรพล พรหมิกบุตร นักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยและสันติวิธี ยื่นหนังสือถึง หัวหน้าและคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ผ่านนายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย และน.พ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เพื่อให้พรรคเพื่อไทยในฐานะเสียงข้างมากเร่งผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ สาระสำคัญของหนังสือดังกล่าวระบุว่า กลุ่มภาคประชาชนขอให้พรรคเพื่อไทยแถลงความคืบหน้ารวมทั้งเงื่อนไขอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างพรรคการเมืองและประชาชนที่มั่นคงเข้มแข็งต่อไปในระยะยาว ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาฯที่จะเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับสมาชิกส่วนต่างๆ ซึ่งทางภาคประชาชนก็มีอุดมการณ์เห็นด้วยกับการสร้างระบอบประชาธิปไตยดำเนินการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

ด้านนายสัมภาษณ์ กล่าวว่า การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้ผ่านการดำเนินการของชั้นกรรมาธิการเสร็จสิ้นไปหมดแล้ว ซึ่งก็จะมีการบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ประชุมสภา ภายหลังจากการเปิดประชุมสภาเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป โดยขณะนี้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น เนื่องจากทางฟากของวุฒิสภาเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม จะนำเอาเอกสารทั้งหมดที่ภาคประชาชนยื่นมาเสนอต่อหัวหน้าพรรคต่อไป

บทความแนะนำ