บุรีรัมย์ขึ้นป้ายต้อนรับ"ยิ่งลักษณ์"ทั่วเมือง

วันที่ 13 ก.ค. 2556 เวลา 13:40 น.
บุรีรัมย์ขึ้นป้ายต้อนรับ"ยิ่งลักษณ์"ทั่วเมือง
บุรีรัมย์ขึ้นป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรีทั่วเมืองวันที่ 14 ก.ค.นี้ ขณะกลุ่มหน้ากากขาวรวมตัวขับไล่

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. หลายหน่วยงานที่จ.บุรีรัมย์ ขึ้นป้ายและคัชเอาท์ขนาดใหญ่ตามหมู่บ้าน และริมถนนสายต่างๆเพื่อต้อนรับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะฯที่มีกำหนดการจะเดินทางมาตรวจติดตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ในพื้นที่ 4 อำเภอมี อ.เมือง  นางรอง  ลำปลายมาศ  และ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 14 ก.ค.นี้

ขณะที่กลุ่มสตรีบ้านหัวสะพาน ต.บ้านยาง  อ.พุทไธสง  ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมของจังหวัดและเป็นหนึ่งใน 4 จุดที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมก็ได้จัดเตรียมผ้าไหมเชิงแดง "ลายนพเก้า"ที่มีความหมายถึงความเจริญก้าวหน้า  ซึ่งชาวบ้านได้ถักทอเองมอบเป็นของที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้กลุ่มสตรียังจะได้นำเสนอให้นายกฯส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของบ้านหัวสะพานที่ผ่านการคัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวติดต่อกันมา 5 ปีซ้อน  ซึ่งเป็นการการันตีถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้นำไปวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า  หรือส่งออกยังต่างประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ก้าวสู่สากลในอนาคตด้วย

นางรุจาภา  เนียนไธสง ประธานกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน  กล่าวว่า บ้านหัวสะพานเป็นหมู่บ้านที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มทอผ้าไหมมาตั้งแต่ปี 2542 มีสตรีเข้าร่วมเป็นสมาชิก 5 หมู่บ้านรวมกว่า 500 คน ปัจจุบันสตรีที่เป็นสมาชิกมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเฉลี่ยรายละ 20,000 บาทต่อเดือน  แต่ที่กลุ่มสตรียังมีความต้องการ คือ เทคนิควิธีการย้อมผ้าไหมที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ย้อมและเนื่องในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจและตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ก็อยากให้นายกฯ ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของบ้านหัวสะพานได้นำไปวางจำหน่ายตามห้าง  และส่งออกต่างประเทศซึ่งถือเป็นความใฝ่ฝันของกลุ่มสตรีที่ต้องการให้ผ้าไหมที่ถักทอด้วยฝีมือของตัวเองได้ก้าวสู่สากล

ขณะที่บรรดาสมาชิกหน้ากากขาวจากหลากหลายสาขาอาชีพที่จังหวัดบุรีรัมย์จะพร้อมใจกันนำหน้ากากขาวที่ประดิษฐ์จากกระดาษแข็งมาสวมใส่พร้อมถือป้ายที่มีข้อความต่างๆ โจมตีการบริหารประเทศของรัฐบาล เพื่อให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้เห็นและทราบถึงเจตนารมณ์ที่ออกมาเคลื่อนไหว ก่อนที่จะเดินขบวนถือป้ายไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพื่อเชิญชวนกลุ่มประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของรัฐบาลได้ร่วมออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านร่วมกัน สำหรับการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากาวขาวครั้งนี้เป็นออกมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังต่อต้านการบริหารประเทศของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ในเชิงสัญลักษณ์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 แต่เปลี่ยนจากเวลา 15.00 น.มาเป็นเวลา 09.00 น. เพื่อขับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรี ขณะที่เดินทางมาตรวจราชการที่ จ.บุรีรัมย์ ในวันดังกล่าว