ภราดรไม่ประมาทแม้บีอาร์เอ็นลดรุนแรง

วันที่ 13 ก.ค. 2556 เวลา 10:22 น.
ภราดรไม่ประมาทแม้บีอาร์เอ็นลดรุนแรง
เลขาธิการสมช.ไม่ประมาทแม้บีอาร์เอ็นแถลงลดรุนแรงช่วงรอมฎอนแจงไม่ไปแถลงร่วมให้ข้อมูลไปแล้วพล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า เนื้อหาในแถลงการณ์ของทางมาเลเซียมีความชัดเจนแล้ว ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนระเบิดที่เกิดขึ้นใน จ.ยะลา ที่ผ่านมาต้องสืบสภาพและทำการบ้านต่อไปว่าเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งทางไทยยังคงปิดล้อม และรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยไม่ประมาท อีกทั้ง ทางบีอาร์เอ็นยังคงมุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงให้ได้ และมุ่งหวังให้ไทยพุทธและไทยมุสลิม เคารพซึ่งกันและกัน ส่วนมือที่ 3 จะทำการแลกข้อมูลระหว่างบีอาร์เอ็นอีกครั้ง หากเกิดเหตุขึ้นในระหว่างช่วงถือศีลอด แต่จะสามารถดึงเข้ามาพูดคุยในครั้งต่อไปได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มบีอาร์เอ็น          นอกจากนี้ พล.ท.ภราดร ยังกล่าวว่า สาเหตุที่ไทยไม่แถลงกลับไปที่มาเลเซีย เป็นเพราะไทยเป็นฝ่ายให้ข้อมูลไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบันทึกความเข้าใจนี้ ได้รายงานให้ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ทราบแล้ว และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) ครั้งต่อไป.