ต้านทุจริตหยุดคอร์รัปชั่น ?

วันที่ 03 ก.ค. 2556 เวลา 11:10 น.
ต้านทุจริตหยุดคอร์รัปชั่น ?
น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 >> http://bit.ly/14OvvO7

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างเป็นประธานการ ประกาศเจตนารมณ์ "เดินหน้าพัฒนาประเทศไทย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 >> http://bit.ly/1axvQek