โปรดเกล้าฯครม.ยิ่งลักษณ์5

  • วันที่ 30 มิ.ย. 2556 เวลา 19:00 น.

โปรดเกล้าฯครม.ยิ่งลักษณ์5

โปรดเกล้าฯครม.ยิ่งลักษณ์5แล้ว นายกฯควบกลาโหม, เฉลิมรมว.แรงงาน, นิวัฒน์ธำรง นั่งรองนายกฯ-รมว.พาณิชย์

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/) ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ