ถวิลเล็งหาช่องทางสู้ปูอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง

วันที่ 20 มิ.ย. 2556 เวลา 13:19 น.
ถวิลเล็งหาช่องทางสู้ปูอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง
ธงทอง เผย นายกฯ ลงนามยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองคืนเก้าอี้เลขาธิการ สมช.ให้"ถวิล" ปัดกลั่นแกล้งทางการเมือง ด้านถวิลเล็งหาช่องทางสู้

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ และลงนามในหนังสือยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในคดีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. โดยคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำสั่งศาลปกครองกลาง ได้มีความเห็นว่า นายกรัฐมนตรี ควรที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง เนื่องจาก เห็นว่า กรณีนี้ยังมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องการความชัดเจนโดยการชี้ขาดจากศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งคำสั่งศาลดังกล่าวอาจเป็นการก้าวล่วงการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ดังนั้นจึงเสนอให้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้นายธงทอง ยังกล่าวว่า การอุทธรณ์คำสั่งศาล ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง แต่เป็นการใช้เอกสิทธิ์ทางศาลของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภาครัฐต่อไป โดยหลังจากนี้ จะส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อยื่นอุทธรณ์ ต่อไป ภายในวันที่ 30 มิ.ย. นี้

ด้าน นายถวิล เปลี่ยนสี  อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า ทราบเรื่องแล้ว แต่จะขอดูรายละเอียดที่ชัดเจนเสียก่อน ยังติดใจเหตุผลของการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางในกรณีดังกล่าว แต่รัฐบาลกลับไม่ยื่นอุทธรณ์สำหรับกรณีของนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย จะอ้างว่าเป็นเพราะนายพีรพลเกษียณอายุราชการไปแล้วก็คงไม่ได้ ทั้งนี้ ตนขอศึกษาข้อมูลทั้งหมดและอาจจะพิจารณาดำเนินการในช่องทางอื่นต่อไป

เมื่อถามว่า นายธงทองระบุว่าการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงที่มีตำแหน่งและผลตอบแทนเท่าเทียม แต่มีหน้าที่แตกต่างกันนั้น

นายถวิลกล่าวว่า ไม่ควรอ้างเช่นนี้ หรือการพูดแบบนี้แสดงว่าในอนาคตจะมีการออกคำสั่งโยกย้ายเหมือนกับกรณีของตนอีกใช่หรือไม่