ถวิลฟ้องปปช.หากนายกฯยื่นอุทธรณ์

วันที่ 02 มิ.ย. 2556 เวลา 08:47 น.
ถวิลฟ้องปปช.หากนายกฯยื่นอุทธรณ์
ถวิลเตรียมฟ้องปปช.หากนายกฯยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง เพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกรังแก

นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษานายกฯฝ่ายข้าราชการประจำ หากนายกรัฐมนตรียื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองที่เพิกถอนคำสั่งโยกย้ายจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ก็ต้องขอปกป้องสิทธิตัวเองจากการถูกรังแก ด้วยการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

ทั้งนี้ แนวทางในการปกป้องตัวเองยังมีหลายทาง ทั้งการยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินว่าทำผิดประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรง หากผู้ตรวจการเห็นว่าผิดร้ายแรงก็จะส่งเรื่องไปยัง ปปช.เพื่อให้ดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่ง และแนวทางที่ 3 คือ ฟ้องละเมิดทางแพ่ง

ดังนั้น ขอเรียนว่าคนที่เสนอแนะให้นายกฯอุทธรณ์ หากเกิดอะไรขึ้น เขาไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบกับนายกฯด้วยท่านคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบ จึงอยากให้พิจารณาให้ดี และเห็นว่า คงไม่เหมาะสมหากจะขอเข้าพบนายกฯ เพราะไม่ใช่คนอย่างนั้น แต่หากนายกฯจะเรียกเข้าพบก็สามารถทำได้ เพราะเป็นผู้บังคับบัญชา